TAILIEUCHUNG - Lựa chọn công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên xử lý nước thải chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa

Trong nước thải chăn nuôi (NTCN) lợn bao gồm hỗn hợp nước tiểu, nước rửa chuồng, nước tắm vật nuôi với khối lượng nước thải rất lớn. NTCN là một trong những loại nước thải rất đặc trưng, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và sinh vật gây bệnh. Vì vậy, phát triển công nghệ xử lý NTCN lợn có hiệu quả và kinh tế đang là sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. | Lựa chọn công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên xử lý nước thải chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC SỤC KHÍ LUÂN PHIÊN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI THANH HÓA TS. Lê Sỹ Chính1 ThS. Lê Ngọc Hào2 Trong nước thải chăn nuôi (NTCN) lợn bao gồm hỗn hợp nước tiểu, nước rửa chuồng, nước tắm vật nuôi với khối lượng nước thải rất lớn. NTCN là một trong những loại nước thải rất đặc trưng, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và sinh vật gây bệnh. Vì vậy, phát triển công nghệ xử lý NTCN lợn có hiệu quả và kinh tế đang là sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 1. Cơ sở khoa học lựa chọn công nghệ nghiệm bao gồm: Phương pháp SBR, lọc sinh học sục Nước thải có đặc trưng chứa các thành phần hữu khí luân phiên, mương ôxy hóa. Từ quá trình nghiên cơ, N, P cao nên việc lựa chọn công nghệ xử lý phải đáp cứu và dựa vào các tiêu chí lựa chọn công nghệ nhận ứng được các tiêu chí: (1) Công nghệ xử lý phù hợp với thấy, phương pháp mương ôxy hóa cho hiệu quả xử lý đặc trưng nước thải nhằm xử lý có hiệu quả các thành chất hữu cơ, N và P thấp nhất trong ba phương pháp, phần ô nhiễm BOD, COD, SS, N, P và chất lượng nước ở thời gian lưu lớn (khoảng 5 ngày) và ở khoảng tải xử lý đảm bảo đạt yêu cầu một cách ổn định; (2) Mức lượng chất hữu cơ, N, P thấp. Ngoài ra, phương pháp độ cần thiết xử lý nước thải và lưu lượng thải; (3) Công mương ôxy hóa còn đòi hỏi diện tích xây dựng rất lớn nên không phải trang trại hay hộ gia đình nào cũng nghệ xử lý phù hợp với điều kiện Việt Nam: Tiên tiến đáp ứng được. Do các điều kiện như trên nên chỉ so nhưng không quá phức tạp, dễ vận hành, bảo dưỡng, sánh lựa chọn giữa hai phương pháp là lọc sinh học sục đảm bảo tính ổn định cao; (4) Tiết kiệm mặt bằng xây khí luân phiên và SBR. dựng, chi phí đầu tư hợp lý, chi phí xử lý thấp; (5) Chi phí đầu tư xây dựng không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.