TAILIEUCHUNG - Xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Lũ quét là một trong những thiên tai thường xảy ra tại khu vực có độ dốc cao và lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang là khu vực có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh với độ cao khoảng từ - m, nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét. | Xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẢNH BÁO KHU VỰC CÓ NGUY CƠ XẢY RA LŨ QUÉT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG Nguyễn Hà Linh (1) Nguyễn Thu Hiền TÓM TẮT Lũ quét là một trong những thiên tai thường xảy ra tại khu vực có độ dốc cao và lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang là khu vực có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh với độ cao khoảng từ - m, nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Việc nghiên cứu các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét nhằm bổ sung cơ sở và căn cứ, phục vụ việc ra quyết định của chính quyền, đồng thời, giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội (KT - XH) tại địa phương. Từ khóa: Lũ quét, bản đồ cảnh báo, GIS. 1. Đặt vấn đề phòng chống và ứng phó với lũ quét của người dân địa Theo thống kê của Tổng cục Khí tượng Thủy văn phương. (Bộ TN&MT), các tỉnh thường xảy ra lũ quét nhất ở - Tài liệu thứ cấp: Để có được số liệu thứ cấp, tác Việt Nam như: Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang. giả tiến hành thu thập các dữ liệu bản đồ thành phần Với đặc điểm của một huyện vùng núi cao, Hoàng Su tại địa bàn nghiên cứu, tài liệu, số liệu trong các bài báo Phì là một trong những huyện của tỉnh Hà Giang có và nghiên cứu khoa học đã được công bố. nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Trong những năm qua, thiệt . Phương pháp nghiên cứu hại do lũ quét đến KT - XH tại địa phương không nhỏ, do vậy, việc nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo các a. Phương pháp phân tích thứ bậc AHP khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện AHP là phương pháp kết hợp cả định tính và định là cần thiết đối với địa phương. Nghiên cứu được thực lượng. Định tính qua sự sắp xếp thứ bậc và định lượng hiện với mục tiêu chính là phân vùng các khu vực có qua sự đánh giá bằng các con số, từ đó, có thể sử dụng nguy cơ xảy ra lũ quét tại huyện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.