TAILIEUCHUNG - Khảo sát sự thay đổi góc tiền phòng bằng siêu âm tần số cao sau phẫu thuật phaco

Bài viết trình bày khảo sát sự thay đổi độ sâu và độ rộng góc tiền phòng sau phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn trên mắt đục thể thủy tinh sử dụng siêu âm tần số cao. | Khảo sát sự thay đổi góc tiền phòng bằng siêu âm tần số cao sau phẫu thuật phaco Khảo sát sựBệnh thayviện đổi góc Trung tiềnương phòng. Huế KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI GÓC TIỀN PHÒNG BẰNG SIÊU ÂM TẦN SỐ CAO SAU PHẪU THUẬT PHACO Phan Nhã Uyên1, Phạm Như Vĩnh Tuyên1, Trần Đức Chánh2, Phùng Hữu Hoàng Trang1 TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát sự thay đổi độ sâu và độ rộng góc tiền phòng sau phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn trên mắt đục thể thuỷ tinh sử dụng siêu âm tần số cao. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu có can thiệp lâm sàng 31 mắt trên 31 bệnh nhân đục thể thuỷ tinh có chỉ định phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2017. Bệnh nhân được kiểm tra thị lực, nhãn áp, đo độ sâu tiền phòng, độ mở góc tiền phòng, diện tích ngách tiền phòng trước và sau phẫu thuật tại các thời điểm 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng. Kết quả: 31 bệnh nhân trong đó 13 nam (42%) và 18 nữ (58%). Độ tuổi trung bình: 69,58 ± 11,9. Sự thay đổi NA trước và sau phẫu thuật ở các thời điểm 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng lần lượt là 19,16 ± 4,52mmHg; 14,55 ± 2,79mmHg; 14,16 ± 2,10mmHg; 13,61 ± 1,91mmHg. Sự thay đổi góc tiền phòng trên siêu âm UBM trước và sau phẫu thuật ở các thời điểm 1 tháng, 3 tháng lần lượt như sau: ARA: 0,0985 ± 0,010mm2 ; 0,163 ± 0,007mm2; 0,166 ± 0,008mm2; AOD250: 162,45 ± 21,53μm; 352,50 ± 21,53μm; 361,71 ± 23,95μm; AOD500: 266,00 ± 24,59μm; 570,32 ± 14,43μm; 578,56 ± 19,44μm; TIA: 14,63 ± 3,87°; 28,30 ± 4,19°; 31,13 ± 3,58°; ACD: 2,23 ± 0,26mm; 3,21 ± 0,15mm; 3,20 ± 0,23mm. ARA, AOD và TIA tăng đáng kể sau phẫu thuật và cho thấy có mối liên quan đáng kể với độ sâu tiền phòng (pBệnh viện Trung ương Huế Subjects and methods: A prospective clinical intervention study of thirty-one eyes of 31 cataract patients underwent phaco surgery with IOL implantation at Hue Central Hospital from March to May 2017. Using UBM imaging we analyzed the .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.