TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của dòng thải cô đặc được sản sinh từ quá trình lọc thẩm thấu ngược (RO) đối với đặc tính của bùn hoạt tính

Nghiên cứu tập trung vào sự thay đổi trong thành phần dịch nổi của bùn (DOC, protein và polysaccharide) và khả năng lọc của bùn hoạt tính sau khi thêm dòng cô đặc RO vào bùn hoạt tính. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của dòng thải cô đặc không có ảnh hưởng đáng kể tới nồng độ DOC, protein và polysaccharide trong dịch nổi của bùn (khi so sánh tại thời điểm T= 0h và T= 3h). | Ảnh hưởng của dòng thải cô đặc được sản sinh từ quá trình lọc thẩm thấu ngược (RO) đối với đặc tính của bùn hoạt tính KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG THẢI CÔ ĐẶC ĐƯỢC SẢN SINH TỪ QUÁ TRÌNH LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (RO) ĐỐI VỚI ĐẶC TÍNH CỦA BÙN HOẠT TÍNH Vũ Thị Thu Nga1 TÓM TẮT Bể phản ứng (Batch reactor) được thực hiện để nghiên cứu những ảnh hưởng trong một thời gian ngắn của dòng thải cô đặc được sản sinh từ quá trình lọc thẩm thấu ngược (RO) đối với bùn hoạt tính được lấy từ Nhà máy xử lý nước thải đô thị. Trong nghiên cứu này, 0,1 lít và 0,2 lít dòng cô đặc RO lần lượt được thêm trực tiếp vào từng bể phản ứng; hỗn hợp chất thải lỏng được khuấy trộn nhờ hệ thống khí được cấp từ dưới mỗi bể phản ứng trong vòng 3h. Nghiên cứu tập trung vào sự thay đổi trong thành phần dịch nổi của bùn (DOC, protein và polysaccharide) và khả năng lọc của bùn hoạt tính sau khi thêm dòng cô đặc RO vào bùn hoạt tính. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của dòng thải cô đặc không có ảnh hưởng đáng kể tới nồng độ DOC, protein và polysaccharide trong dịch nổi của bùn (khi so sánh tại thời điểm T= 0h và T= 3h). Hơn nữa, không có sự thay đổi đáng kể nào được thu nhận về khả năng lọc của bùn sau khi dòng cô đặc RO được thêm trực tiếp vào bùn hoạt tính. Sắc ký lỏng hiệu năng cao - sắc ký rây phân tử (HPLC-SEC) đã được sử dụng để nghiên cứu những ảnh hưởng của dòng thải cô đặc được sản sinh từ quá trình thẩm thấu ngược lên quá trình sản xuất protein dưới dạng hợp chất. Sau khi dòng thải cô đặc được thêm vào bùn hoạt tính, protein dưới dạng hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ 10-100 kDa đã tăng lên đáng kể. Sau 3h phản ứng, sự tăng lên của protein dưới dạng hợp chất trong dịch nổi, có khối lượng phân tử 10-100 kDa và 100-1000 kDa có thể bị gây ra bởi các vi sinh vật phân giải protein dưới dạng hợp chất khi chúng đối mặt với những thành phần mang tính độc, được chứa trong dòng thải cô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.