TAILIEUCHUNG - Đánh giá tỉ lệ mất kinh do hoá trị trên bệnh nhân ung thư vú điều trị bổ trợ phác đồ AC - T

Hóa trị bổ trợ ung thư vú có thể gây mất kinh dẫn đến các triệu chứng thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, rối loạn chức năng sinh dục, căng thẳng tâm lý, và thậm chí bao gồm cả bệnh loãng xương. | Đánh giá tỉ lệ mất kinh do hoá trị trên bệnh nhân ung thư vú điều trị bổ trợ phác đồ AC - T ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ MẤT KINH DO HOÁ TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-T Phạm Tuấn Anh1, Nguyễn Tiến Quang1, Trần Văn Thuấn1 TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Hoá trị bổ trợ ung thư vú có thể gây mất kinh dẫn đến các triệu chứng thời kỳ mãn kinh như bốc hoả, rối loạn chức năng sinh dục, căng thẳng tâm lý, và thậm chí bao gồm cả bệnh loãng xương. Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC-4T hiện được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ tỉ lệ mất kinh của phác đồ này. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: 48 bệnh nhân nữ còn kinh được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến vú điều trị phác đồ hoá trị bổ trợ 4AC – 4T liều dày tại Bệnh viện K trong khoảng thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2018. Kết quả nghiên cứu: Sau 4 chu kì tỉ lệ mất kinh là 67%, sau 8 chu kì là 83%. Tại thời điểm 6 tháng là 58% và 12 tháng là 33%. Trong số 40 bệnh nhân mất kinh, sau 6 tháng có 30% có kinh trở lại và sau 12 tháng tỉ lệ này là 60%. Tỉ lệ mất kinh và có kinh trở lại liên quan chặt chẽ đến tuổi. Trên 40 tuổi tỉ lệ mất kinh cao hơn và khả năng hồi phục thấp hơn. Từ khóa: mất kinh, ung thư vú ABSTRACT INCIDENCE OF CHEMOTHERAPY INDUCED AMENORRHEA IN PATIENTS WITH BREAST CANCER AFTER ADJUVANT CHEMOTHERAPY CONTAINING ANTHRACYCLINE AND TAXANE Pham Tuan Anh1 , Nguyen Tien Quang1, Tran Van Thuan1 Background: 25% of women with carcinoma of breast are premenopausal and are at risk for chemotherapy-induced menopause. The objective of this study is to determine the rates of chemotherapy- induced amenorrhea in breast cancer patient with Anthracycline and Taxane containing dose dense adjuvant regimens. There are inadequate data about the impact of these adjuvant regimens on menstrual function in Vietnamese breast cancer patients. Methods: 48 premenopausal women with carcinoma of breast who were treated with .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.