TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân

Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân trình bày những đặc tính tiểu sử; tính cách, nhận thức và học tập. . | Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI THUYẾT TRÌNH NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN GVHD: Mr. Trần Mạnh Quý NHÓM 2 NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TÍNH CÁCH NHẬN THỨC HỌC TẬP NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Khi tuổi tác cao con người thường ít muốn nghỉ TUỔI TÁC việc vì những sự lựa chọn nghề nghiệp, hệ số lương, lợi ích hưu trí hấp dẫn. • Có hay không việc phụ nữ cũng làm việc giỏi như nam giới? GIỚI TÍNH • Không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong năng lực nói chung, năng lực lãnh đạo, trong hoạt động xã hội , học tập. NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Việc lập gia đình tạo ra nhiều trách nhiệm hơn, tạo TÌNH TRẠNG GIA cho việc có một công việc làm ổn định và một thu ĐÌNH nhập ổn định là quan trọng hơn và giá trị hơn. • Không có đủ thông tin trong quan hệ giữa số SỐ LƯỢNG NGƯỜI lượng người phải nuôi dưỡng và năng suất lao PHẢI NUÔI DƯỠNG động NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Thâm niên công tác thâm niên là một căn cứ để giải THÂM NIÊN CÔNG thích sự thuyên chuyển, người có thâm niên cao TÁC thường ít chuyển công tác NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH TÍNH CÁCH LÀ GÌ? Tính cách là một tổ chức năng động gắn liền với hệ thống tâm lý của cá nhân mà hệ thống này xác định những phản ứng và những tương tác của cá nhân đối với những người khác và đối với môi trường của anh ta NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH ĐẶC ĐIỂM Thể hiện sự độc đáo, cá biệt, và riêng có Tương đối ổn định ở các cá nhân PHẢN ỨNG VỚI TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ ĐÁNH GIÁ TÍNH CÁCH PHẢN ỨNG, TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI XUNG QUANH PHẢN ỨNG, TƯƠNG TÁC VỚI CHÍNH BẢN THÂN NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CÁCH ỀN TR M U Y Ư ÔI Ơ CH NG DI G DI CHUYỀN ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA GEN, GEN NỀN VĂN HÓA XÁC ĐỊNH SỰ CÂN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.