TAILIEUCHUNG - Phân tích bệnh trạng một công ty đang gặp khó khăn

Cũng như con người, một công ty khỏe mạnh bình thường cũng có những lúc bị “đau yếu”. Biết cách cứu chữa, đúng cách, đúng lúc thì công ty ấy có thể bình phục và tiếp tục lớn mạnh, bằng không thì sớm muộn gì cũng. dẹp tiệm. | Phân tích bệnh trạng một công ty đang gặp khó khăn Cũng như con người một công ty khỏe mạnh bình thường cũng có những lúc bị đau yếu . Biết cách cứu chữa đúng cách đúng lúc thì công ty ấy có thể bình phục và tiếp tục lớn mạnh bằng không thì sớm muộn gì cũng. dẹp tiệm. Để cứu chữa bước đầu tiên là phải phân tích bệnh trạng một cách hết sức khách quan. Để cho ban giám đốc đương thời tự chẩn mạch thì thường khó có được một cái nhìn khách quan. Do đó việc phân tích thường cần đến một đệ tam nhân hoặc là một ngân hàng gia cố vấn tài chính hay chuyên gia cứu công ty có kinh nghiệm đứng từ bên ngoài nhìn vào mới thấy rõ được vấn đề. Các câu hỏi chính thường được đặt ra là 1. Bệnh trạng của công ty gây ra bởi một sự suy thoái tổng quát của cả nền kinh tế của cả một ngành kỹ nghệ nào đó hay chỉ là một suy yếu tạm thời chỉ ảnh hưởng riêng đến công ty này mà thôi 2. Yếu tố nào đã gây ra những khó khăn cho công ty 3. Nhắm xem có thể cứu được công ty này không Khó khăn chung hay suy yếu của riêng doanh nghiệp Để trả lời câu hỏi thứ nhất chúng ta phải biết phân tích tình trạng tài chính của công ty. Một trong những phương pháp chính là xét các tỷ số tài chính financial ratios của công ty trong một khoảng thời gian vài năm vừa qua và nếu có thể so sánh với các tỷ số trung bình của các công ty khác trong cùng một ngành kỹ nghệ. Đây là một vấn đề tương đối phức tạp và không thể trình bày được hết trong phạm vi giới hạn của bài báo này. Quý vị nào muốn nghiên cứu thêm xin thư về công ty SCITEC để nhận một bài viết của tác giả tựa đề Building a computer model for financial statement analysis . Các nguyên nhân gây khó khăn cho doanh nghiệp Sau khi đã phân tích các bảng kết quả tài chính để thấy được các yếu điểm của công ty việc kế tiếp là tìm hiểu nguyên nhân này có thể được phân loại tùy thuộc vào các yếu tố từ bên trong hay từ bên ngoài công ty và xảy ra một lần hay liên tục theo như thí dụ sau đây Tiêu chí Các yếu tố bên trong Các yếu tố từ bên ngoài Xảy ra một lần Một dự án lớn .