TAILIEUCHUNG - Thuyết Mendeleep về dung dịch

Chúng ta đã biết, phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời hoạt động khoa học của Menđeleep là định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Sau đó là đến những công trình nghiên cứu về lý thuyết dung dịch. Sau đây là mẩu chuyện nhỏ về phát minh của ông. Vào năm 1863, khi vừa tròn 29 tuổi, Menđeleep đã được bầu là phó giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Petecpua. Ông đọc bài giảng về hoá hữu cơ, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học. . | Thuyết Mendeleep về dung dịch -Chúng ta đã biết phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời hoạt động khoa học của Menđeleep là định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Sau đó là đến những công trình nghiên cứu về lý thuyết dung dịch. Sau đây là mẩu chuyện nhỏ về phát minh của ông. Vào năm 1863 khi vừa tròn 29 tuổi Menđeleep đã được bầu là phó giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Petecpua. Ông đọc bài giảng về hoá hữu cơ đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học. Nhiều vấn đề hấp dẫn sự chú ý của nhà khoa học trẻ trong đó dung dịch là vấn đề lôi cuốn ông hơn cả. Vấn đề rất phức tạp được ông chọn làm đề tài luận án tiến sĩ là Nghiên cứu về mối quan hệ giữa rượu etylic với nước. Khi bắt đầu nghiên cứu Menđeleep nghĩ rằng công việc sẽ tiến hành thuận lợi nếu như đưa ra được một phép đo định lượng nào đó về quan hệ giữa dung môi và chất tan trong dung dịch. Và ông đã tìm được đại lượng cần thiết đó là thể tích chính xác hơn là sự chênh lệch giữa tổng thể tích V1 V2 của các chất đầu dưới dạng tinh khiết có nghĩa là rượu và nước và thể tích V3 của dung dịch tạo thành sAU khi trộn rượu và nước. Trong trường hợp này ông xác định được V3 V1 V2 có nghĩa là khi trộn rượu và nước để tạo ra dung dịch đã có hiện tượng co thể tích. Menđeleep thấy cần phải tìm cách đo chính xác mức giảm thể tích của dung dịch. Và ông đã chế ra dụng cụ đo được gọi là trương kế - cái đo độ nở. Đó là một bình cầu thủy tinh nhỏ với cổ thon dài có vạch chia. Bằng dụng cụ này dễ dàng đo được sự tăng thể tích của chất lỏng ở những nhiệt độ khác nhau. Menđeleep thì dùng nó để đo hiện tượng giảm thể tích của dung dịch so với tổng thể tích ban đầu của hai chất lỏng riêng rẽ trước khi trộn vào nhau. Ông tiến hành trộn rượu với nước theo những tỷ lệ khác nhau và đo thể tích. Khi cuốn sổ tay theo dõi thí nghiệm đã tràn đầy những con số thì hiện tượng giảm thể tích dung dịch không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng thay vào đó lại xuất hiện câu hỏi khiến ông không yên lòng Vì sao có hiện tượng giảm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN