TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm nuôi tôm thành công

Chuyển dịch cơ cấu đã khó, nhưng chuyển dịch sang một cơ cấu hiệu quả hơn càng khó. Từ thực tiễn sinh động ở mỗi vùng, đã xuất hiện nhiều cách chuyển đổi cơ cấu trong nghề nuôi tôm. Những kinh nghiệm đáng quý | Kinh nghiệm nuôi tôm thành công Nguồn Chuyển dịch cơ cấu đã khó nhưng chuyển dịch sang một cơ cấu hiệu quả hơn càng khó. Từ thực tiễn sinh động ở mỗi vùng đã xuất hiện nhiều cách chuyển đổi cơ cấu trong nghề nuôi tôm. Những kinh nghiệm đáng quý Ông Tạ Quốc Khải ở vùng 2 thị trấn Đầm Dơi huyện Đầm Dơi Cà Mau cho biết quan trọng nhất là phải chọn được con giống tốt và chăm sóc chu đáo thì nuôi tôm mới đạt kết quả cao. Gia đình ông Khải đã thu lãi hàng trăm triệu đồng từ nuôi tôm với m2 nuôi tôm sú thâm canh trong 4 tháng trừ chi phí ông Khải cho biết lãi 137 triệu đồng. Với m2 nuôi tôm sú bán thâm canh hơn 3 tháng trừ chi phí ông lãi 159 triệu đồng. Một kinh nghiệm đáng trân trọng nữa để nuôi tôm có hiệu quả và ổn định lâu dài tốt nhất là nuôi tôm cách vùng rừng ngập mặn có vùng đệm vừa ngăn chặn tác động môi trường sinh thái vừa tái tạo và phát triển tốt đồng thời cho năng suất cao. Tóm lại quy hoạch làm sao để vừa nuôi tôm vừa giữ được rừng ngập mặn thì kinh tế ổn định và môi trường sinh thái vẫn tốt lên. Qua mười năm sản xuất với phương thức này ông Ngô Dũng Liêm người trồng rừng kết hợp nuôi tôm ở lâm trường 184 - Cà Mau cho biết Với tổng diện tích 12 8 ha trong đó diện tính 4 ha là kênh bờ kết hợp nuôi tôm còn lại 8 8 ha trồng rừng đước với mật độ cây 1 ha bình quân mỗi năm tôi thu nhập 100 triệu đồng lợi nhuận hơn 60 triệu đồng . Với vùng trồng lúa nay chuyển sang nuôi tôm nhất là vùng đất trũng trong trường hợp không nuôi trồng thủy sản được cả năm thì một vụ lúa một vụ tôm là tốt bởi lẽ cũng ruộng đó mùa mưa thì làm lúa hè thu mùa khô thì nuôi tôm sú mùa thu nhập từ nuôi tôm sú này gấp 3 - 4 lần làm lúa. Những vùng này chắc chắn phải được tẩy phèn tẩy mặn từ nhiều năm nay và nhờ có hệ thống thủy lợi lưỡng dụng. Không nên và không đến mức phải phá đập để phục vụ cho nhu cầu cấp thiết là nuôi tôm. Ông Nguyễn Văn Em ở ấp Bình Huế II xã Đại Hòa Lập huyện Bình Đại Bến Tre đã áp dụng kinh nghiệm này để nuôi tôm sú trên ruộng lúa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN