TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm nuôi cá trắm đen

Cá trắm đen là loài cá nước ngọt đặc sản, thịt cá có hàm lượng dinh dưỡng cao, thơm ngon và đặc biệt có một số tác dụng tốt trong y học nên được dân Việt Nam và Trung Quốc ưa chuộng. | Kinh nghiệm nuôi cá trăm đen Nguồn Cá trăm đen là loài cá nước ngọt đặc sản thịt cá có hàm lượng dinh dưỡng cao thơm ngon và đặc biệt có một số tác dụng tốt trong y học nên được dân Việt Nam và Trung Quốc ưa chuộng. Hiện nay nuôi cá trắm đen thương phẩm đang được người nuôi cá quan tâm. Cá trắm đen thường được thả ghép với mật độ rất thưa trong các ao nuôi cá truyền thống nhằm tận dụng nguồn thức ăn là ốc tự nhiên có trong ao. Cá trắm đen được nuôi rải rác ở một số tỉnh thành như Ninh Bình Nam Định Hải Dương Hưng Yên Hà Nội. Trong quá trình điều tra cho thấy không có hộ nào nuôi đơn cá trắm đen mà 100 là nuôi ghép. Mật độ cá trắm đen trung bình là 0 1 con m2 1con 10m2 trong ao nuôi có mật độ trung bình 0 4 con m2 4 con 10m2 . Mật độ thả chung trong ao có xu hướng giảm dần khi mật độ cá trắm đen tăng lên. Người dân cho biết cá trắm đen là loài rất nhạy cảm với điều kiện môi trường xấu vì vậy nuôi thương phẩm cá trắm đen cần có môi trường nuôi sạch tức là phải thả thưa và mật độ các loài cá khác phải thấp. Cá trắm đen thường được nuôi ghép với nhiều loài cá khác nhau. Bảng Các kiểu nuôi ghép cá trăm đen trong ao STT Kiểu nuôi ghép cá trắm đen Số ao n Tỷ lệ 1 Trắm đen mè trắng trôi 12 33 3 trắm cỏ chép 2 Trắm đen mè trắng trôi mè hoa trắm cỏ chép 8 22 2 3 Trắm đen mè trắng trôi mè hoa chép 4 11 1 4 Trắm đen mè trắng trôi cá quả chép 3 8 3 5 Trắm đen mè trắng trôi chép 2 5 6 6 Trắm đen Trôi chép Rô phi 1 2 8 7 Trắm đen mè trắng trắm cỏ chép 1 2 8 8 Trắm đen mè trắng trắm cỏ chép 1 2 8 9 Trắm đen mè trắng cá chép 1 2 8 10 Trắm đen mè trắng mè hoa rô phi 1 2 8 11 Trắm đen mè trắng cá quả 1 2 8 12 trắm đen mè trắng ba ba 1 2 8 Tổng 36 100 Sự kết hợp ghép các loài cá nuôi với tỷ lệ ghép hợp lý sẽ tận dụng tối ưu dinh dưỡng tự nhiên trong ao xử lý ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả của hệ thống nuôi. Kích cỡ cá trắm đen khi thả trung bình là 0 48kg con cỡ nhỏ nhất là 0 03kg con. Cá trắm đen nếu thả thưa trong ao đầm có động vật nhuyễn thể phong phú thì một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN