TAILIEUCHUNG - Thất bại để có ý tưởng tốt hơn

Trong cuộc nói chuyện với chuyên gia ý tưởng đến từ một tập đoàn lớn, tôi đã cùng ông phân tích về việc thất bại trong hoạt động sáng tạo đã bóp chết các ý tưởng như thế nào. Ông nói: “Tỉ lệ thất bại không phải là điều đáng bận tâm. Điều đáng ngại hơn cả chính là những rủi ro song hành với thất bại sẽ đó gây sóng gió cho công việc kinh doanh”. | Thất bại để có ý tưởng tốt hơn Trong cuộc nói chuyện với chuyên gia ý tưởng đến từ một tập đoàn lớn tôi đã cùng ông phân tích về việc thất bại trong hoạt động sáng tạo đã bóp chết các ý tưởng như thế nào. Ông nói Tỉ lệ thất bại không phải là điều đáng bận tâm. Điều đáng ngại hơn cả chính là những rủi ro song hành với thất bại sẽ đó gây sóng gió cho công việc kinh doanh . Nói cách khác thất bại có thể tích cực nếu nó không gây tổn thất lớn. Thất bại tất yếu dẫn đến tổn thất về thời gian và tiền của thất bại càng nhiều thì tổn thất càng lớn và điều này khiến các công ty dần chùn bước trước ý định triển khai các ý tưởng sáng tạo. Đương nhiên ai cũng biết cách thoát khỏi tình cảnh này chính là phải tăng tỉ lệ thành công. Nhưng hãy cẩn trọng bởi khi quá ham muốn thành công bạn dễ lầm tưởng về chúng. Chẳng hạn một công ty luôn thành công ở hầu hết các dự án bằng việc đưa ra các sản phẩm mới và cải tiến nhưng lại không nhận ra rằng thành công đó chỉ là kết quả từ việc xào nấu lại những gì đã có. Công ty khác tự tin vỗ ngực rằng toàn bộ doanh thu của họ đều từ các sản phẩm cho ra đời từ hai năm trước và yên tâm về công tác sáng tạo nhưng thực chất họ đang tụt hậu so với đối thủ. Thất bại có thể tích cực nếu nó không gây tổn thất lớn. Ảnh Corbis Lời giải thực sự cho vấn đề này là chúng ta phải giảm thiểu tổn thất đến từ mỗi lần thất bại. Một nhóm lãnh đạo đã rút ra những điều sau đây từ thất bại của chính họ