TAILIEUCHUNG - Sinh sản nhân tạo cá rô đồng với tỷ lệ cá cái cao

Cá rô đồng hiện đang được nuôi khá phổ biến ở ĐBSCL. Nguồn giống hiện nay chủ yếu do các trung tâm giống sử dụng phương pháp sinh sản nhân tạo cung cấp. Nhưng bình thường thì tỷ lệ cá đực và cá cái tương đương nhau (mỗi loại 50%). | Sinh sản nhân tạo cá rô đồng với tỷ lệ cá cái cao Nguồn Cá rô đồng hiện đang được nuôi khá phổ biến ở ĐBSCL. Nguồn giống hiện nay chủ yếu do các trung tâm giống sử dụng phương pháp sinh sản nhân tạo cung cấp. Nhưng bình thường thì tỷ lệ cá đực và cá cái tương đương nhau mỗi loại 50 . Nuôi cá rô đồng với mục đích lấy thịt mà trong đàn cá giống có nhiều cá đực thì không kinh tế vì cá đực có đầu to mình dẹt và dài tỷ lệ thịt thấp bán không được giá. Trong cùng điều kiện nuôi thâm canh sau 5 - 6 tháng nuôi cá cái thường đạt trọng lượng từ 120 - 150 g còn cá đực chỉ đạt 60 - 70 g. Vì vậy người nuôi cá rô đồng thương phẩm thường thích đàn cá giống có tỷ lệ cá cái cao. Cũng tương tự trường hợp sản xuất cá rô phi toàn đực cách đơn giản và mau cho kết quả là dùng hormon pha vào thức ăn hoặc pha vào nước để tắm cho cá. Tuy nhiên giá hormon sinh dục cái khá cao ảnh hưởng đến giá thành con giống. Mặt khác các loại hormon steroid hoặc hormon tổng hợp nhân tạo cùng tính năng là những chất có thể gây ung thư khiến người tiêu dùng lo ngại. Trong quá trình cái hóa cá rô những cá cái được nuôi thịt không tiếp xúc với hormon trong suốt quá trình sống cho đến khi thu hoạch. Cách làm như sau trước hết phải tạo những cá đực đặc biệt neomale đó là cá mang bộ nhiễm sắc thể cái XX biến thành đực nhờ được xử lý khi còn non bằng hormon sinh dục đực methyltestosteron MT . Về lý thuyết trong đàn cá toàn đực được xử lý bằng MT sẽ có khoảng một nửa là những cá đực đặc biệt một nửa là cá đực bình thường. Cá đực bình thường mang các nhiễm sắc thể sinh dục XY có đàn con F2 gồm nửa đực và nửa cái. Cá đực đặc biệt XX có đàn con F2 gồm hầu như toàn cái. Chính đàn con F2 gồm toàn cái ấy được ươm thành cá giống để nuôi thịt. Làm thế nào phân biệt cá đực bình thường XY với cá đực đặc biệt XX Phải kiểm tra chúng từng cá thể qua tỷ lệ đực cái của đàn con F2. Như đã nói ở trên đàn con F2 của cá đực đặc biệt hầu như gồm toàn cái. Nuôi và kiểm tra đàn con là công đoạn mất nhiều thời gian và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN