TAILIEUCHUNG - Sự phối hợp của người bệnh khi đo thị trường bằng thị trường kế Humphey

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm nhận xét sự phối hợp của người bệnh khi đo thị trường kế Humphey theo mức độ chính xác của thị trường trong nhóm người bệnh nghiên cứu; tìm hiểu về một số yếu tố liên quan đến sự phối hợp của người bệnh khi đo thị trường kế Humprey. Đề tài tiến hành khám nghiệm thị trường cho 63 mắt của 33 người bệnh đến khám và điều trị tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung Ương được chẩn đoán nghi ngờ glôcôm góc mở và hoặc glôcôm góc mở giai đoạn sớm tuổi 15 đến 60, có thị lực tốt trên 20/200. | N G nghiên cứu khoa học I UD H I VN SỰ PHỐI HỢP CỦA NGƯỜI BỆNH KHI ĐO THỊ TRƯỜNG BẰNG THỊ TRƯỜNG KẾ HUMPHEY Phạm Thị Kim Thanh, Lê Thanh Thảo (*) TÓM TẮT Mục tiêu: 1. Nhận xét sự phối hợp của người bệnh khi đo thị trường kế Humphey theo mức độ chính xác của thị trường trong nhóm người bệnh nghiên cứu. 2. Tìm hiểu về một số yếu tố liên quan đến sự phối hợp của người bệnh khi đo thị trường kế Humprey. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Khám nghiệm thị trường cho 63 mắt của 33 người bệnh đến khám và điều trị tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung Ương được chẩn đoán nghi ngờ glôcôm góc mở và hoặc glôcôm góc mở giai đoạn sớm tuổi 15 đến 60, có thị lực tốt trên 20/200. Kết quả: Trong số 63 mắt có 30 người bệnh được làm thị trường 2 mắt và có 3 người bệnh chỉ làm thị trường được 1 mắt còn mắt bên kia đã bị mù. Người bệnh chỉ cần làm thị trường 1 lần chiếm 57,6% . Có 42,4% người bệnh bị mất định thị trung tâm từ 1% đến ≤ 20%. 36,4% người bệnh có lỗi âm tính giả từ 1% đến ≤20%. 54,55% người bệnh có lỗi dương tính giả từ 1% đến ≤ 20%. Tổng sai số thị trường có 6,1% sai số >20%, 75,7% sai số từ 1% đến 20% và 18,2% không có sai số. Nhóm tuổi cao (46-60 tuổi) có số lần làm lại thị trường, mất định thị, lỗi dương tính giả cao hơn so với nhóm tuổi trẻ hơn. Trình độ học vấn của người bệnh càng cao thì tỷ lệ sai số càng ít: đặc biệt tỷ lệ làm lại thị trường, mất định thị, lỗi dương tính giả thấp hơn nhiều so với nhóm có học vấn thấp hơn. Nông dân là nhóm có sai số nhiều nhất khi làm thị trường, trong các chỉ số nhóm này đều sai số cao nhất so với các nghề khác. Trí thức là nghề có ít sai số nhất trong kết quả làm thị trường. Thị lực từ 20/200 trở lên, thời gian làm thị trường và ít ảnh hưởng tới kết quả làm thị trường Kết luận: Đo thị trường là một kỹ thuật quan trọng để chẩn đoán và theo dõi bệnh glôcôm. Sự phối hợp của người bệnh phụ thuộc vào một số yếu tố liên quan như trình độ học vấn, tuổi tác và nghề nghiệp của người bệnh. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chẩn đoán sớm bệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.