TAILIEUCHUNG - Đánh giá chức năng thị giác sau một năm điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non bằng laser quang đông

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá chức năng thị giác sau một năm điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non bằng laser quang đông tại Bệnh viện Mắt TP. HCM. Đề tài nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng, tiến cứu trên các trẻ có bệnh võng mạc trẻ sinh non được điều trị laser quang động từ tháng 5-2007 đến tháng 4-2008. Sau 1 năm điều trị laser quang đông kết quả được đánh giá gồm: Thị lực đo bằng bảng thị lực Teller và cấu trúc võng mạc soi bằng đèn soi đáy mắt gián tiếp. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌ C Đánh giá chức năng thị giác sau một năm điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non bằng laser quang đông Trần Thị Phương Thu*, Võ Nguyên Uyên Thảo** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá chức năng thị giác sau một năm điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non bằng laser quang đông tại Bệnh viện Mắt TP. HCM. Phương pháp: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng, tiến cứu trên các trẻ có bệnh võng mạc trẻ sinh non được điều trị laser quang đông từ tháng 5-2007 đến tháng 4-2008. Sau 1 năm điều trị laser quang đông kết quả được đánh giá gồm: thị lực đo bằng bảng thị lực Teller và cấu trúc võng mạc soi bằng đèn soi đáy mắt gián tiếp. Kết quả: nghiên cứu được tiến hành trên 128 mắt của 64 bệnh nhi (35 nam và 29 nữ) với tuổi thai trung bình lúc sinh là 29,08±1,73 tuần (từ 26 đến 33 tuần), cân nặng trung bình lúc sinh là 1331,25 ± 228,91 gam (từ 850 đến 1950 gam). Sau 1 năm điều trị laser quang đông, thị lực tốt đạt được 85,2%, các biến chứng gồm: tật khúc xạ, cận thị 83,3%, viễn thị 16,7%, bất đồng khúc xạ 31,7%, lác: 4,7%, nhược thị: 9,2%, rung giật nhãn cầu: 9,4%. Kết quả cấu trúc võng mạc tốt là 89,8%, các biến chứng: dính mống 17,2%, bong võng mạc toàn bộ 3,9%, không có mắt nào bị glôcôm. Kết luận: kết quả thị lực sau 1 năm điều trị laser quang đông bệnh võng mạc trẻ sinh non đạt rất khả quan chứng tỏ hiệu quả của việc điều trị đã hạn chế tỉ lệ mù lòa đồng thời đặt ra việc cần thiết khám và theo dõi trong năm đầu tiên nhằm phát hiện sớm và điều chỉnh tật khúc xạ cũng như các biến chứng khác về chức năng thị giác. Từ khoá: bệnh võng mạc trẻ sinh non, laser quang đông. I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Bệnh võng mạc trẻ sinh non (BVMTSN) là bệnh tăng sinh mạch máu võng mạc bất thường ở trẻ sinh thiếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.