TAILIEUCHUNG - Phát triển kinh tế nông hộ từ trồng ngô

.KS. Nguyễn Hoàng AnhPHÁT TRIỂN KINHtê ' n ô n g h ộ t ừTRỒNG NGỒNHÀ XUẤT BẢN HÀ NÓI tế nông hộ vốn là ngành kỉnh tế phát triển so với các ngành kinh tế khác như công nghiệp, . Đặc biệt là các hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, ít với khoa học và thông tinPhổ cập kiến thức đến cho người nông dân kịp thời,.không những giúp họ thoát nghèo mà còn có thể làm trồng trọt, chăn nuôi hiệu quảBộ sách “Phát triển kinh tê'nông hộ” là tài liệu viết , có nhiều ảnh minh họa trực quan, giúp bà con vùng sâu, vùng xa nắm bắt được những kiến thức cơ phát triển kinh tế hộ gia đìnhDo lần đầu biên soạn, chắc chắn tài liệu không thể khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý góp quý báu của độc giả cho những lần xuất bản sauChân thành cảm ơn!Tác giống ngô lai thích hợp gieo trồng ở vùng đồi ngô chịu hạn CV-1; giống ngô MSB-49; Q2; giống giống ngô lai LVN 15, LVN 66, DK 9901, s s , s s c 557, s s c 131,Với những ưu điểm chịu hạn vượt trội, giông ngô càng được người dân khu vực Nam Trung Bộ vào sản . | KS. Nguyễn Hoàng Anh PHÁT TRIỂN KINH tê ' n ô n g h ộ t ừ TRỒNG NGỒ NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI Ỡ LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế nông hộ vốn là ngành kỉnh tế phát triển chậm nhất so với các ngành kinh tế khác như công nghiệp, thương mại. Đặc biệt là các hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận với khoa học và thông tin. Phổ cập kiến thức đến cho người nông dân kịp thời, không những giúp họ thoát nghèo mà còn có thể làm giàu nhờ trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Bộ sách “Phát triển kinh tê'nông hộ” là tài liệu viết đơn giản, có nhiều ảnh minh họa trực quan, giúp bà con nông dân vùng sâu, vùng xa nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhầm phát triển kinh tế hộ gia đình. Do lần đầu biên soạn, chắc chắn tài liệu không thể tránh được khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của độc giả cho những lần xuất bản sau. Chân thành cảm ơn! Tác giả 0 Các giống ngô lai thích hợp gieo trồng ở vùng đồi núi Giống ngô chịu hạn CV-1; giống ngô MSB-49; giông ngô Q2; giống ngô Các giống ngô lai LVN 15, LVN 66, DK 9901, s s c 586, s s c 557, s s c 131,. Với những ưu điểm chịu hạn vượt trội, giông ngô T7 ngày càng được người dân khu vực Nam Trung Bộ ứng dụng vào sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.