TAILIEUCHUNG - Phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam

Bài viết phân tích một hình thức huy động vốn mới cho các dự án kinh doanh nhỏ cũng như các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam, hình thức huy động vốn cộng đồng (Crowfunding). Bài viết tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản và quan trọng nhất về hình thức huy động vốn cộng đồng bao gồm khái niệm, các bên tham gia, động cơ và hai phương thức huy động vốn cộng đồng phổ biến nhất trên thế giới. Từ khung lý thuyết, bài viết cũng phân tích khả năng áp dụng của hai phương thức huy động vốn cộng đồng này tại Việt Nam đồng thời đề xuất một số gợi ý nhằm phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam. | Mã số: 393 Ngày nhận: 8/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 21/4/2017 Ngày duyệt đăng: 21/4/2017 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM Cao Đinh Kiên 1 Nguyễn Thị Hoa Hồng2 Tóm tắt Bài viết phân tích một hình thức huy động vốn mới cho các dự án kinh doanh nhỏ cũng như các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam, hình thức huy động vốn cộng đồng (Crowfunding). Bài viết tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản và quan trọng nhất về hình thức huy động vốn cộng đồng bao gồm khái niệm, các bên tham gia, động cơ và hai phương thức huy động vốn cộng đồng phổ biến nhất trên thế giới. Từ khung lý thuyết, bài viết cũng phân tích khả năng áp dụng của hai phương thức huy động vốn cộng đồng này tại Việt Nam đồng thời đề xuất một số gợi ý nhằm phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam. Từ khóa: Huy động vốn cộng đồng, huy động vốn, doanh nghiệp khởi nghiệp Abstract This paper analyzes a new method to raise funds for both small businesses and start-up projects in Vietnam, namely Crowfunding. A theoretical overview of Crowdfunding including definition, primary participants, motivations, and two predominant forms is provided. From the theoretical framework, the paper also examines the applicability of the two predominant forms and proposes suggestions to promote Crowdfunding in Vietnam. Keywords: Crowdfunding, fund-rasing, entrepreneurship, startups 1 2 Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương, Email: caokien@ Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương, Email: hongnth@ 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, bằng chứng là các vườn ươm doanh nghiệp, các cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp, các khóa học, hội thảo, cũng như nhiều cuộc thi tập trung cho quá trình khởi nghiệp ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, nhiều dự án khởi nghiệp thành công tại Việt Nam như Dự án CTCP Vé

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.