TAILIEUCHUNG - luanvan_PhamTuanAnh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIPHẠM TUẤN ANHTỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SÓC SƠN,.THÀNH PHỐ HÀ NỘINgành: Luật hình sự và Tố tụng hình số: 8 38 01 04LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . HỒ TRỌNG NGŨHÀ NỘI, CAM giả xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tác giảCác số liệu trong luận văn hoàn toàn chính xác. Toàn bộ nội dung trong luận sao chép của bất cứ tác giả nào, trường hợp trích dẫn tài liệu để phân tích,.trình bày đều có chú thích tác giả theo đúng quy địnhTác giả luận vănPHẠM TUẤN 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI TRỘM SẢN .. Khái niệm và những dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản . Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam đối với tội trộm cắp tài sản. . . Phân biệt tội trộm cắp tài sản với một số tội chiếm đoạt tài sản khác. . 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA SÓC SƠN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI . . Định tội danh đối với tội trộm cắp tài sản. . . Thực tiễn quyết định hình phạt đối với tội trộm cắp tài sản. 3: CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ÁP DỤNG ĐÚNG CÁC QUY PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN . . Nâng cao nhận thức về định tội danh về tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật 2015 . Tăng cường hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội tài sản. . Nâng cao năng lực của chủ thể áp dụng pháp luật về tội trộm cắp tài sản. . Tổng kết thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội trộm cắp . . LUẬN . MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . Tính cấp thiết của đề lại sau ba mươi năm đổi mới kể từ năm 1986, đất nước ta lãnh đạo đã đạt được những thành quả to lớn, toàn diện trên tất các của đời sống xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội tế, Đảng ta chủ trương giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện và đời sống của nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp phát nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những thành tựu to lớn ta đã đạt được, vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém và không ít bức xúc nảy sinh chưa được giải quyết đó là sự tha hóa, biến chất về , lối sống thực dụng và hưởng thụ của một bộ phận con người trong xã phát sinh tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị,.trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là tình hình tội phạm diễn biến ngày càng , tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhiều vụ án có tính biệt nghiêm trọngSóc Sơn là một huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, nằm ở cửa Bắc, tiếp giáp với nhiều huyện của các t

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.