TAILIEUCHUNG - Mô hình nuôi tôm sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long

Trong mấy năm gần đây, nghề nuôi tôm mặn lợ ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) phát triển rất nhanh. Trước năm 2000, diện tích nuôi tôm của khu vực chỉ khoảng , hiện nay diện tích này đã lên khoảng . Diện tích nuôi tôm công nghiệp cũng gia tăng đáng kể, tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng đạt trên . | Mô hình nuôi tôm sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long Nguồn I. MỞ ĐẦU Trong mấy năm gần đây nghề nuôi tôm mặn lợ ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL phát triển rất nhanh. Trước năm 2000 diện tích nuôi tôm của khu vực chỉ khoảng hiện nay diện tích này đã lên khoảng . Diện tích nuôi tôm công nghiệp cũng gia tăng đáng kể tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng đạt trên . Chính vì vậy môi trường nước nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm ngày càng nhiều. Qua các đợt khảo sát cho thấy môi trường nước ở một số tỉnh của khu vực Nam sông Hậu có hiện tượng ô nhiễm hữu cơ. Tôm nuôi bị bệnh và chết gây tổn thất lớn cho người nuôi tôm. Để việc nuôi tôm sinh thái vừa tạo ra sản phẩm tôm sạch vừa không làm ô nhiễm môi trường nuôi giúp cho nghề nuôi tôm phát triển một cách bền vững Viện Nghiên cứu NTTS II đã tiến hành nghiên cứu đề tài Mô hình nuôi tôm sinh thái ở ĐBSCL. Đề tài được thực hiện từ tháng 6 2004 - 6 2006. Dựa vào điều kiện tự nhiên và hiện trạng nuôi tôm ở các tỉnh ĐBSCL nuôi tôm sinh thái được nghiên cứu xây dựng theo các mô hình sau - Nuôi tôm sinh thái trong ruộng lúa. - Nuôi tôm sinh thái trong đầm nuôi quảng canh gồm đất rừng và đất vùng chuyển đổi từ nông nghiệp. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Bố trí thí nghiệm Xây dựng 8 điểm nuôi ở các vùng khác nhau trong đó có 4 điểm tôm lúa và 4 điểm tôm đầm quảng canh. . Các điểm nuôi tôm lúa - Hai điểm tôm lúa ở vùng sinh thái nội đồng điều kiện môi trường nước có độ mặn không cao trong mùa khô và hoàn toàn ngọt trong mùa mưa tại thị trấn Phước Long huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu chịu ảnh hưởng triều biển Đông và Tây. Điểm 1 có diện tích 1 7ha và Điểm 2 có diện tích 2 5ha . - Hai điểm tôm lúa ở vùng sinh thái nội đồng điều kiện môi trường nước có độ mặn cao trong mùa khô và ngọt trong mùa mưa chịu ảnh hưởng triều biển Đông và Tây. Điểm 3 có diện tích 2 ha ở xã Lương Thế Trân huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau và điểm 4 có diện tích 2 ha ở xã Phong Lạc huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN