TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2010 MÔN ĐỊA LÍ, Khối C

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2010 MÔN ĐỊA LÍ, Khối C | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ, Khối C Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề Câu III (3,0 điểm ) Cho bảng số liệu: TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG, RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM NĂM Tổng diện tích rừng (Triệu ha) Diện tích rừng tự nhiên (Triệu ha) Diện tích rừng trồng (Triệu ha) 1943 14,3 14,3 0 1976 11,1 11,0 0,1 1995 9,3 8,3 1,0 1999 10,9 9,4 1,5 2003 12,1 10,0 2,1 2005 12,7 10,2 2,5 2006 12,9 10,4 2,5 độ che phủ rừng, biết diện tích đất liền nước ta là km2 biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động tổng diên tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ rừng nước ta trong thời kỳ trên. xét và giải thích về sự biến động tài nguyên rừng của nước ta từ 1943-2006. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm câu hoặc Câu . Theo chương trình Chuẩn Phát triển cây công nghiệp là một hướng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nước ta. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày sự khác nhau về điều kiện sản xuất cây công nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc với vùng Đông Nam Bộ. 2. Phân tích khả năng phát triển cây công nghiệp ở đồng bằng nước ta. Câu . Theo chương trình Nâng cao Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh rằng khí hậu, thủy văn nước ta có sự phân hóa đa dạng. 2. Trình bày sự chuyển dịch kinh tế nông thôn nước ta. ---------------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinhSố báo danh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN