TAILIEUCHUNG - Ban quản trị cần những gì ở một CEO?

"Anh/chị đánh giá thế nào về tình hình kinh tế nước ta và vị thế của công ty này trong nền kinh tế?". Đó là câu hỏi mở đầu mọi cuộc phỏng vấn giữa ban quan trị và các ứng cử viên cho vị trí CEO (giám đốc điều hành). Và những gì quyết định một ứng cử viên có được lựa chọn hay không cũng bắt đầu từ chính câu hỏi đó. | Ban quản trị cần gì ở một CEO Anh chị đánh giá thế nào về tình hình kinh tế nước ta và vị thế của công ty này trong nền kinh tế . Đó là câu hỏi mở đầu mọi cuộc phỏng vấn giữa ban quan trị và các ứng cử viên cho vị trí CEO giám đốc điều hành . Và những gì quyết định một ứng cử viên có được lựa chọn hay không cũng bắt đầu từ chính câu hỏi đó. Những yếu tố quyết định Qua cách ban quản trị đánh giá kiểm tra gài bẫy các ứng cử viên và đưa ra quyết định có thể thấy được họ cần gì ở người CEO. Tất nhiên các ứng cử viên cần có vốn kinh nghiệm kha khá liên quan đến vị trí CEO và nếu có một vài thành tích đáng kể thì càng tốt. Nhưng điều quyết định một ứng cử viên có được ban quản trị chú ý và có cơ hội ngồi vào ghế CEO hay không lại là những gì diễn ra trong cuộc phỏng vấn chứ không phải những gì ghi trong hồ sơ. Và đây là điều quyết định người thắng kẻ thua là những phẩm chất phân biệt ứng cử viên tốt nhất với những người còn lại - Năng lực tư duy Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của chất xám. - Có quan điểm vững vàng Ban quan trị cần một người có thể kiên định với những xét đoán của mình. - Kỹ năng giao tiếp Người CEO cần khả năng này để thể hiện chất xám và diễn giải rõ ràng thuyết phục quan điểm của mình. - Giá trị Phải có sự hòa hợp cao giữa cá nhân người CEO với ban quản trị và công ty. - Năng lực quản trị Một khả năng trừu tượng nhưng lại là điều quyết định người CEO có được lòng tin của cấp dưới không. Sự tin cậy Điều này còn quan trọng hơn cả những phẩm chất quan trọng kể trên vì nó là nền tảng và liên kết những phẩm chất đó. Khi ban quản trị đã chọn được một CEO họ sẽ đặt tất cả lòng tin ủy thác mọi trách nhiệm và giao phó cả danh tiếng của công ty vào tay lãnh đạo mới còn mình thì lùi về phía sau với những công việc hàng ngày cho đến lần họp ban quản trị sau. Họ sẽ trao cây gậy trách nhiệm cho lãnh đạo mới để người này dẫn dắt công ty tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn. Vì vậy ban quản trị cần ở CEO sự hiểu biết sâu sắc tình hình và những hành .