TAILIEUCHUNG - Cách loại bỏ tôm bột yếu

Số tôm chết sau khi thả nuôi có thể là cao nếu như đàn tôm giống thả có chất lượng kém. Con giống chất lượng tốt thường không đủ nên người nuôi thường thả nhiều tôm hơn lượng cần thả để trừ hao. | Cách loại bỏ tôm bột yêu Nguồn Số tôm chết sau khi thả nuôi có thể là cao nếu như đàn tôm giống thả có chất lượng kém. Con giống chất lượng tốt thường không đủ nên người nuôi thường thả nhiều tôm hơn lượng cần thả để trừ hao. Loại bỏ tôm giống kém chất lượng và chỉ thả những tôm khỏe sẽ giúp cho quá trình quản lý ao và cho ăn tiện hơn và năng suất nuôi tốt hơn. Quá trình này có thể được thực hiện ở trại giống hay ở ao nuôi Cách làm Ngâm tôm vừa mới phục hồi sau quá trình vận chuyển vào dung dịch từ 100 đến 200ppm formalin trong 1 giờ 100 đến 200 cc formalin trong lít nước ao với mật độ tôm là 500con l. Bể ngâm tôm phải được sục khí vì formalin sẽ làm giảm oxy trong nước và mật độ tôm trong bể lúc này cao. Sau khi ngâm thì xoáy tròn nước trong bể và chọn những tôm khỏe khác thả nuôi. Tôm chết và tôm yếu sẽ tập trung vào giữa và bị loại ra ngoài trong khi tôm khỏe vẫn bơi lội. Nếu muốn tắm cho tôm bằng formalin ở trại giống thì phải thực hiện trước khi vận chuyển ít nhất là một ngày. Cũng phải loại tôm yếu và tôm chết vì chúng có thể là nguồn lây bệnh cho tôm khỏe. Nếu tắm cho tôm bằng formalin tại ao nuôi thì phải đợi tôm phục hồi sau khi vận chuyển. Mật độ tôm ngâm trong formalin cũng phải dựa trên mật độ tôm định thả vào ao nuôi. Tỷ lệ sống thông thường của đàn tôm giống chất lượng tốt sau khi tắm bằng formalin 200 ppm trong 1 giờ phải cao hơn 90 . Nếu tỷ lệ sống sau khi tắm formalin thấp thì có thể thả thêm tôm giống trong vòng 2 tuần sau lần thả trước để tránh trường hợp tôm không cùng kích cỡ lúc thu hoạch. Tắm formalin có ưu điểm là giúp chọn tôm giống khỏe nhất nuôi nhưng giá thành con giống sẽ tăng cao do một số tôm bị loại. Có nhiều bằng chứng cho thấy cách làm này cũng giúp loại được những tôm mang mầm bệnh và giúp giảm bớt rủi do do dịch bệnh trong ao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN