TAILIEUCHUNG - Quy trình kỹ thuật giống lúa đặc sản nàng xuân

Giống lúa nàng xuân là một giống lúa đặc sản, chất lượng cao do công ty CP NN Nhiệt đới chọn tạo từ giống lúa thuần TQ, đã được Bộ NN &PTNT công nhận số 304/QĐ-TT-CLT ngày 18/8/2009 và đã được đăng ký bảo hộ độc quyền lãnh thổ Việt Nam. | Quy trình kỹ thuật giống lúa đặc sản nàng xuân 1. Nguồn gốc Giống lúa nàng xuân là một giống lúa đặc sản, chất lượng cao do công ty CP NN Nhiệt đới chọn tạo từ giống lúa thuần TQ, đã được Bộ NN &PTNT công nhận số 304/QĐ-TT-CLT ngày 18/8/2009 và đã được đăng ký bảo hộ độc quyền lãnh thổ Việt Nam 2. Đặc điểm - Chiều cao TB 100 cm, thân cứng, lá dầy, tán lá, gọn - TGST ngắn, vụ xuân 125-130 ngày vụ mùa 105-110 ngày - Đẻ nhánh khoẻ, thích hợp trên nhiều chân đất, đặc biệt đất có tầng canh tác dầy sẽ có năng suất cao - Giống lúa nàng xuân bông to, hạt thon nhỏ, vỏ hạt màu nâu xẫm, P1000 hạt TB 19-20 gram, gạo trắng trong không bạc bụng, cơm mềm thơm, vị đậm chan canh không nát, để nguội vẫn thơm mềm - Khả năng chống chịu: chống đổ hơn BT7, chống bạc lá và khô vằn tốt hơn BT7, chịu hạn chịu rét khá, chưa nhiễm đạo ôn - Năng suất Tb 5,5 tấn, thâm canh cao có thể đạt 6,8 tấn/ha (tương đương nắng suất KD18) 3. Kỹ thuật gieo cấy: tương tự BT7, T10 - Thời vụ: Vụ xuân gieo mạ nền xung quanh lập xuân (4/2) cấy trung tuần tháng 2 đến 28/2, nếu gieo xạ hàng thời vụ như lúa cấy Vụ mùa: gieo dược 15-20/6 cấy 1-5/7 để làm vụ đông ưa ấm, gieo mạ nền 10-15/7 cấy 20-25/7 để hạn chế bệnh bạc lá, tàn lá - Mật độ 40-45 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm, cấy nông tay - Phân bón: đầu tư và bón theo phương thức lót sâu, thúc sớm. Ngoài phân hữu cơ nên bón lót 1 bao NPK (25 kg) chuyên lót của nhà máy Văn Điển hoặc Ninh Bình, thúc 1/2 bao (12,5 kg) sau khi cấy vụ xuân 15 ngày, vụ mùa 8-10 ngày, có thể bón thêm 2-3 kg Kaly vào sau đẻ rộ hoặc phun chế phẩm Tillsuper trớpc và sau trỗ để hạt lúa mẩy chắc giữ bộ lá bền - Phòng trừ sâu theo lứa sâu đại trà các giống Trung tâm KN và KNKN Thái Bình (Dựa theo quy trình Cty CP NN nhiệt đới) Thái Bình ngày 28/12/2009

TỪ KHÓA LIÊN QUAN