TAILIEUCHUNG - Health Care Proxy

Y sĩ cũng có nhiệm vụ chuẩn bị cho bnhân mình (và chính mình) trong nhũng ngày cuối. Ở HKỳ, luật lệ mỗi tiểu bang đều khác, nhưng ở tbang này thì có vài chuyện như sau: (1) Tiểu bang này -Massachusetts- có một form đã in sẵn (có để tại khắp các nhà thương, nursing home, hội nguời già, sở xã hội . : Form này gọi là Health care proxy: tức là (bệnh) nhân khi còn khoẻ mạnh chỉ định một người nào đó là đại diện cho mình, để (khi mình không còn đủ sức nưã). | Health Care Proxy Y sĩ cũng có nhiệm vụ chuẩn bị cho bnhân mình và chính mình trong nhũng ngày cuối. Ở HKỳ luật lệ mỗi tiểu bang đều khác nhưng ở tbang này thì có vài chuyện như sau 1 Tiểu bang này -Massachusetts- có một form đã in sẵn có để tại khắp các nhà thương nursing home hội nguời già sở xã hội . Form này gọi là Health care proxy tức là bệnh nhân khi còn khoẻ mạnh chỉ định một người nào đó là đại diện cho mình để khi mình không còn đủ sức nưã sẽ trực tiếp nói chuyện với y sĩ về việc chưã trị cho mình. Đây chỉ là để chỉ định nguời đại diện mà không nói gì đến bệnh nhân muốn chưã trị ra sao. Form này chỉ cần nguời ấy ký trao quyền cho một người nào đó và có sự chứng kiến của người khác Y sĩ không dính gì đến . 2 Lại có một form khác ký với sự hiện diện cuả Notary public hay lawyer form này khác chính form này sẽ nói rõ tôi không muốn các heroic efforts khi cardiopulmonary arrest tức là tôi không muốn cứu chữa bằng tất cả mọi cách tôi không muốn được nuôi bằng ống hay Intravenously khi tim ngưng đập hay ngưng thở cardio respiratory arrest tôi không muốn đuợc cứu sống trở lại No cardiopulmonary ressuscitation tôi chỉ muốn giúp cho tôi đỡ đau đớn care and comfort only y sĩ không cần ký . 3 tiểu bang này có một form riêng DNR đó chính là form DNR do not ressuscitate không cứu phần trên có tên tuổi địa chỉ chính cá nhân đó form đó đề rõ người ký giấy này không muốn được cứu sống trở lại khi tim phổi ngưng và PHẦN DƯỚI CÓ CHỮ KÝ CỦA Y SĨ y sĩ này thường là một y sĩ điều trị - attending physician - của người ấy đề rõ ngày giờ ký. Tôi để sẵn những form số 1 và 3 tại office lấy ở nhà thương và khi nào có bnhân nào muốn thì đưa cho họ và ký cho họ . Form kể ở số 3 nói trên đặc biệt rất quan trọng - tôi bảo bnhân nên để form này - đã ký rồi - ngay ở chỗ nào mà mọi nguời đều thấy hoặc để cho thân nhân dễ tìm ra ngay - vì theo luật hiện hành tại đây các nhân viên cấp cứu khi đến nhà trong khi khẩn cấp nếu cần thiết họ sẽ tự động phải làm các thủ tục cứu sống ressucitate