TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 10

Xác định đặc trưng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diezel trong ngành đường sắt Việt Nam | . Xác định một sô đặc trưng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diezel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam Một số đặc tính kỹ thuật cơ bản của các loại đẩu máy này trong đó có một số thông số kỹ thuật chủ yếu của bộ trục bánh xe được cho trong bảng . Bảng . Một số đặc tính kỹ thuật của bộ trục bánh xe đẩu máy D5H D12E D9E và D13E TT Thông số kỹ thuật D5H D12E D9E D13E 1 Nước chế tạo australia Séc Mỹ ấn Độ 2 Năm chế tạo - 1985 1962 1983 3 Năm sử dụng tại VN 1993 1986 1963 1985 4 Đơn vị sử dụng Xí nghiệp Đẩu máy Hà Lào Xí nghiệp Đẩu máy Hà Nội Xí nghiệp Đẩu máy Sài Gòn Xí nghiệp Đẩu máy Sài Gòn 5 Khổ đường mm 1000 1000 1000 1000 6 Loại động cơ dizel Caterpilla D353 K6S 230 DR Caterpilla D398 ALCO 251-D 7 Công suất động cơ ML 500 1200 900 1300 8 Phương thức truyền động Thuỷ lực Điện MC-MC Điện MC-MC Điện MC-MC 9 Trọng lượng chỉnh bị T 40 56 52 72 10 Tải trọng trục T trục 10 14 13 12 11 Tốc độ cấu tạo km h 65 80 114 96 12 Bán kính cong Rmin m 46 75 75 75 13 Công thức trục B-B 2-2 B0-B0 20-20 B0-B0 20-20 C0-C0 30-30 14 Đường kính bánh xe mới mm 915 1000 1016 965 15 Đường kính bánh xe nhỏ nhất cho phép mm 810 930 870 882 16 Dự trữ hao mòn mặt lăn mm 105 70 146 83 17 Bề rộng bản bánh xe mm 127 135 139 7 120 18 Giang cách giữa hai bánh xe mm 924 3 925 2 924 3 927 0 5 19 Đường kính cổ trục mm 110 170 144 564 119 164 20 Đường kính vai trục mm 158 25 - 206 375 207 800 21 Số lượng đẩu máy hiện có 13 25 32 14 Các đại lượng ngẫu nhiên liên tục cẩn xử lý trong trường hợp này là độ mòn mặt lăn và gờ bánh xe của các loại đẩu máy D5H D9E D12E và D13E đang sử dụng tại các Xí nghiệp Đẩu máy Hà Lào Hà Nội và Sài Gòn thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam trong khoảng thời gian khảo sát 1990-1999. Thông qua quá trình khảo sát đo đạc và thống kê về độ mòn của mặt lăn và gờ bánh xe trong quá trình vận dụng và đặc biệt khi giải thể ở các cấp sửa chữa RV với chu kỳ chạy km đối với đẩu máy D5H và D12E ở các cấp sửa chữa 3 với chu kỳ chạy km đối với đẩu máy D9E .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN