TAILIEUCHUNG - Có hay không nhân cách thương hiệu tốt, xấu?

Thời gian gần đây, tại một số hội thảo và diễn đàn, người ta bàn nhiều đến vấn đề nhân cách thương hiệu (brand personality). Đặc biệt, trong giai đoạn có nhiều vụ tại tiếng liên quan đến một số thương hiệu lớn, vấn đề nhân cách thương hiệu lại càng được quan tâm. Tựu trung, phần lớn các ý kiến cho rằng một thương hiệu muốn thành công phải có một nhân cách đàng hoàng, biết vì lợi ích cộng đồng, không gây hại cho môi trường. Và một thương hiệu “có nhân cách” được hiểu là một thương hiệu biết. | 1 1 1 X 1 X 1 1 X i Ả. À Ẩ r Có hay không nhân cách thương hiệu tôt xâu Thời gian gần đây tại một số hội thảo và diễn đàn người ta bàn nhiều đến vấn đề nhân cách thương hiệu brand personality . Đặc biệt trong giai đoạn có nhiều vụ tại tiếng liên quan đến một số thương hiệu lớn vấn đề nhân cách thương hiệu lại càng được quan tâm. Tựu trung phần lớn các ý kiến cho rằng một thương hiệu muốn thành công phải có một nhân cách đàng hoàng biết vì lợi ích cộng đồng không gây hại cho môi trường. Và một thương hiệu có nhân cách được hiêu là một thương hiệu biết sống tốt có đạo đức và biết thấu hiêu nhân cách tiêu dùng. Cách hiểu về nhân cách thương hiệu như trên tuy mang tính hướng thiện với mong muốn mọi thương hiệu phải có nhân cách tốt nhưng quả thật còn mang tính khiên cưỡng khi bản chất của cụm từ brand personality lại không bao hàm ý nghĩa như vậy. Philip Kotler ông tổ của marketing hiện đại và Kevin Lane Keller Giáo sư marketing của Đại học Dartmouth đều định nghĩa A brand personality is the specific mix of human traits that may be attributed to a particular brand tạm dịch nhân cách thương hiệu là một tổng hợp đặc trưng những nét tiêu biểu của con người mà thương hiệu đó có thể có . Ở đây thương hiệu đã được nhân cách hóa lên như một con người. Con người này có những nét tiêu biểu nào thì đó chính là tính cách của thương hiệu. Và những nét tiêu biểu ở đây không bao hàm ý nghĩa phải tốt hay xấu quân tử hay tiểu nhân hào hiệp hay keo kiệt. Những nét tiêu biểu này tạo nên sự độc đáo khác biệt của thương hiệu chứ không nhất thiết phải tốt hay xấu như cách nhận định chung chung về một con người. Xin nêu một số ví dụ minh họa cho sự đa dạng của nhân cách mà về bản chất là tính cách thương hiệu thay vì chỉ có một hình mẫu chung chung cho mọi thương hiệu là phải đạo đức đàng hoàng vì lợi ích cộng đồng . Marlboro có brand personality được xây dựng như một chàng cao bồi ngang tàng lãng tử thích tự do yêu cuộc đời lang bạt trong khi Virginia Slims lại là một cô gái đầy nữ tính.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN