TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT HỌC (Phần 11) - G.S Nguyễn Lân Dũng

Tham khảo tài liệu 'giáo trình vi sinh vật học (phần 11) - nguyễn lân dũng', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 16 Ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học Mặc dầu đa số vi sinh vật là có ích và cần thiết cho nhân loại nhưng hoạt động của vi sinh vật cũng có thể gây nên nhiều tác hại cho con người. Chẳng hạn như việc gây nên các bệnh tật cho người gia súc gia cầm việc làm hư hỏng thực phẩm nguyên vật liệu. Vì vậy chúng ta phải nắm vững các phương pháp để tiêu diệt hoặc ức chế các vi sinh vật có hại làm giảm bớt các thiệt hại do chúng gây nên. Chủ yếu là 1 - Tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh và cản trở sự lan truyền của chúng. 2 - Giảm bớt hoặc hạn chế các vi sinh vật gây ô nhiễm nguồn nước thực phẩm và phá hủy các nguyên vật liệu khác. Trong một thời kỳ rất dài từ khi chưa biết đến sự tồn tại của vi sinh vật thì tổ tiên chúng ta đã biết không ít các biện pháp để tiêu độc và diệt khuẩn. Người Cổ Ai Cập đã biết dùng lửa để diệt khuẩn dùng các chất tiêu độc để xử lý các vật thối rữa. Người Cổ Hy Lạp đã biết cách xông lưu huỳnh để bảo quản các vật liệu kiến trúc. Người Hê-Brơ Hebrews đã có luật thiêu hủy toàn bộ quần áo của những người bị bệnh hủi. Hiện nay việc nắm vững các kỹ thuật tiêu diệt vi sinh vật vẫn hết sức quan trọng chẳng hạn như việc sử dụng kỹ thuật vô khuẩn trong nghiên cưứ vi sinh vật việc bảo quản lương thực thực phẩm việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm. . ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ - Diệt khuẩn hay Khử trùng sterilization Từ gốc La Tinh sterilis là tuyệt dục vô sinh. Có nghĩa là tiêu diệt tất cả vi sinh vật bào tử virus viroid. Để diệt khuẩn có thể dùng các chất diệt khuẩn sterilant hoặc dùng các nhân tố vật lý khác. - Tiêu độc hay Khử độc disinfection là tiêu diệt ức chế hoặc loại trừ các vi sinh vật gây bệnh. Mục tiêu chủ yếu là tiêu diệt mầm bệnh nhưng trên thực tế cũng là làm giảm số lượng chung của vi sinh vật. Để tiêu độc cần dùng các chất tiêu độc disinfectant . Đó thường là các hóa chất và thường dùng để tiêu độc các vật liệu không phải là cơ thể người và động thực vật. Các chất tiêu độc không diệt được bào tử và một số vi sinh vật .