TAILIEUCHUNG - Bài giảng môn Mạch điện tử: Chương 1

Bài giảng Mạch điện tử: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Diode bán dẫn thông thường, chỉnh lưu, mạch xén (clippers) và mạch ghim điện áp (Clampers), Diode zener. nội dung chi tiết. | 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK 1 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK • Diode bán dẫn thông thường • Chỉnh lưu • Mạch xén (clippers) và mạch ghim điện áp (Clampers) • Diode zener 2 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK • Giá trị tại điểm tĩnh Q (quiescent-point): IEQ, VCEQ • Giá trị một chiều: IE, VCE • Giá trị tức thời: iE, vCE • Giá trị tức thời của thành phần thay đổi theo thời gian: ie, vce 3 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK • Diode là một linh kiện điện tử phi tuyến đơn giản nhất. • Các loại diode: • Diode chân không, • Diode khí, • Diode chỉnh lưu kim loại, • Diode bán dẫn, vv • Các vật liệu bán dẫn thường dùng: • Silicon (Si) • Phổ biến nhất • Germanium (Ge) • Gallium Arsenide (GaAs) • Mạch siêu cao tần, phát quang và ứng dụng tần số cao 4 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK • “Doping” • Là quá trình đưa vào chất bán dẫn các chất khác cần thiết. • Bán dẫn loại p • Chất đưa vào: chất nhận (acceptor material). Ví dụ: Boron (III) • Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng (xem trang sau) • Phần tử mạng điện chủ yếu: Lỗ trống (positive): p-type material • Bán dẫn loại n • Chất đưa vào: chất cho (donor material). Ví dụ: Phosphorus (V). • Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng (xem trang sau). • Phần tử mang điện chủ yếu: Electron (negative): n-type .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG