TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư dự án thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tài trợ. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.