TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 có kết cấu nội dung trình bày về cấu tạo cơ quan sinh dục cái, chu kì động dục, mang thai và đẻ, phục hồi sinh dục sau đẻ, phát hiện động dục - phối giống và khám thai, nuôi dưỡng và chăm sóc, đánh giá khả năng sinh sản, nhân tố ảnh hưởng đến sinh sản, điều kiện sinh sản. | Chă Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản NỘI DUNG • Cấu tạo cơ quan sinh dục cái - Chu kỳ động dục - Mang thai và đẻ - Phục hồi sinh dục sau đẻ - Phát hiện động dục, phối giống và khám thai - Nuôi dưỡng và chăm sóc chă - Đánh giá khả năng sinh sản nă - Nhân tố ảnh hướng tới sinh sản - Điều khiển sinh sản 2 cơ quan sinh dục cái Manh nang Định vị cơ quan sinh dục cái Niệu quản Âm đạo Tr. tràng Thân Hậu môn Âm môn Lỗ niệu Xương chậu Bóng đái trực tràng Sừng tử cung Buồng trứng Màng treo lớn âm đạo cổ t/c tử cung Loa kèn Vòi Falop Cổ từ cung ống dẫn trứng 3 Các cơ quan sinh dục bên trong 4 Cấu tạo cổ tử cung bò tạ Lỗ T/C Âm đạo Nếp gấp vòng Manh nang 5 Cổ tử cung Thân tử cung 6 1 Các cấu trúc trên buồng trứng bò Noãn bao chín Noãn bao đang phát triển Trứng rụng Noãn bao vỡ Mô đệm Thể vàng Mạch quản Contents 8 7 Tiền động dục Chu kỳ động dục - Trên buồng trứng một noãn bao lớn bắt lớn nhanh (sau khi thể vàng của chu kỳ trước bị thoái hoá). - Vách âm đạo dày lên, đường sinh dục tăng sinh, tă xung huyết. - Các tuyến sinh dục phụ tăng tiết dịch nhờn trong tă suốt, khó đứt. - Âm môn hơi bóng mọng. Cổ tử cung hé mở. - Bỏ ăn, hay kêu rống và đái rắt. - Có nhiều bò đực theo trên bãi chăn, nhưng chưa chă chịu đực. Rụng trứng Sau động dục Động dục Tiền động dục Yên tĩnh Yên tĩnh Não Tuyến yên Buồng trứng 9 Động dục 10 Hậu động dục - Bò chịu đực cao độ. - Thời gian chịu đực dao động trong khoảng 6-30 6giờ, bò tơ trung bình 12 giờ, bò cái sinh sản 18 giờ. bì - Niêm dịch chảy ra nhiều, càng về cuối càng trắng đục như hồ nếp, độ keo dính tăng. tă - Âm môn màu hồng đỏ, càng về cuối càng thẩm. - Cổ tử cung mở rộng, hồng đỏ. Rụng trứng Hành vi động dục Dịch noãn bao Noãn bao trên buồng trứng Thể vàng hoá - Cơ quan sinh dục dần trở lại trạng thái bình thường trạ bì (khoảng 5 ngày). - Con cái thờ ơ với con đực và không cho giao phối. - Niêm dịch trở thành bã đậu. - Sau khi thôi chịu đực 10-12 10giờ thì rụng trứng. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.