TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 3

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 3 Chuồng trại nuôi bò có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về yêu cầu chung về chuồng trại, các kiểu bố trí chuồng thông dụng, yêu cầu về các chi tiết chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, các phương pháp quản lý trâu bò. | NỘI DUNG MễN HỌC CHĂN NUễI TRÂU Bề Lợi nhuận sinh sản quản lớ sinh sản (4, 5) Chuồng trại nuôi bò năng suất + thức ăn (2) + • Yờu sức khoẻ + • Cỏc kiểu bố trớ chuồng thụng dụng chuồng trại (3) • Yờu cầu về cỏc chi tiết chuồng trại giống (1) • Vệ sinh chuồng trại • Cỏc phương thức quản lý trõu bũ kỹ thuật chăn nuụi (6, 7, 8, 9) 1 • Những yờu cầu và nguyễn tắc cơ bản về chuồng trại • Cỏc bộ phõn cần cú của chuồng trại • Bố trớ mặt bằng • Vị trớ xõy dựng • Yờu cầu kỹ thuật về chuồng nuụi home 3 Liên thông giữa các khu vực trong trại bò sữa Chuồng bũ tơ Nơi sản xuất TA Chuồng Thỳ y Bũ CS & đẻ < - Tạo cho trâu bò được an toàn, thoải mái, dễ chịu khi ăn uống, đi lại và nghỉ ngơi. - Tạo sự an toàn và thuận tiện cho người chăn nuôi trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi d−ỡng đàn trâu bò. - Tạo ra được tiểu khí hậu tốt cho trâu bò, hạn chế tối đa những tác động xấu của thời tiết khí hậu lên cơ thể chúng. - Đảm bảo vệ sinh thú y và môi trường được tốt. - Đảm bảo liên thông hợp lý giữa các bộ phận trong toàn trại (Sơ đồ). - Tiết kiệm chi phí xây dựng và giảm thiểu chi phí vận hành sản xuất. - Sử dụng được lâu dài và ổn định. 4 Các bộ phận cần có của chuồng trại trâu bò Chuồng vắt sữa Chuồng bũ sữa 2 Những yờu cầu chung về chuồng trai NHỮNG YấU CẦU VÀ NGUYấN TẮC CƠ BẢN Hệ thống chất thải cầu chung về chuồng trại 5 - Hệ thống cung cấp thức ăn: Kho chứa và dụng cụ chế biến thức ăn tinh và thức ăn thô, máy phối trộn và phân phối thức ăn, lối đi cấp phát thức ăn và máng ăn. - Hệ thống cấp nước: Nguồn nước, bơm, bể chứa, đường ống cấp nước và máng uống. - Hệ thống chăm sóc quản lý bò: Các ô chuồng nhốt bò, sân vận động, đường đi, thiết bị thú y, các thiết bị nhập và xuất bán bò. - Hệ thống xử lý nước thải: Rãnh thoát, hệ thống ao lắng, ao l−u và khu vực sử dụng nước thải. - Hệ thống xử lý phân: Thiết bị thu dọn và vận chuyển phân, thiết bị ủ và khu vực sử dụng phân. - Khu vực quản lý/kinh doanh: Văn phòng làm việc, cầu cân, nơi đỗ xe và nơi vui chơi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.