TAILIEUCHUNG - Đề thi HK 2 môn Toán lớp 12 - Mã đề 5

Hãy tham khảo Đề thi HK 2 môn Toán lớp 12 - Mã đề 5 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN: TOÁN LỚP 12 ĐỀ 5 Thời gian: 120 phút I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y x3 3x 1 có đồ thị (C) sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) đi qua điểm M( 14 ; 9 1) . . Câu II ( 2,0 điểm ) Giải phương trình và bất phương trình sau: 1 25 a. x 1 1252 x b/ 92x +4 - + 5 + 27 = 0 Câu III ( 2,0 điểm ) Tính tìch phân 1 a/ 0 x 2 1 dx 5x 6 b. I 2 1 dx x e 1 0 Câu IV ( 1,0 điểm ) Một hình nón có đỉnh S , khoảng cách từ tâm O của đáy đến dây cung AB của đáy bằng a , SAO 30 , SAB 60 . Tính độ dài đường sinh theo a . II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) Page 1 (Thí sinh học chương trình nào thì làm chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó) . 1. Theo chương trình chuẩn : Câu ( 2,0 điểm ) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng ( 2 x 2t ): y 5 3t z ( 1) và đường thẳng ( 2 b. Viết phương trình mặt phẳng ( P ) chứa đường thẳng ( 2 ) 1 ): x 1 2 y 2 2 z , 1 4 a. Chứng minh rằng đường thẳng thẳng ( ) chéo nhau . ( 1) và song song với đường . Câu ( 1,0 điểm ) : Giải phương trình x3 x2 2 0 trên tập số phức . chương trình nâng cao : Câu ( 2,0 điểm ) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2;3;0) , mặt phẳng (P ) : x y 2z 1 0 và mặt cầu (S) : x2 y2 z 2 2x 4 y 6z 8 0 . a. Tìm điểm N là hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng (P) . b. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S) . Page 2 Câu ( 1,0 điểm ) : Biểu diễn số phức z = 1+ i dưới dạng lượng giác . Page .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.