TAILIEUCHUNG - Nguyên Nhân Cái Chết Của Vua Quang Trung (Phần 3)

ĐIỀU TRỊ (TREATMENT PLAN): Trong bài “AI TƯ VÃN”, Ngọc Hân Công Chúa đã viết: “Xiết bao kinh sợ lo phiền , MIẾU THẦN ĐÃ ĐẢO, THUỐC TIÊN LẠI CẦU. KHẮP MỌI CHỐN ĐÂU ĐÂU TÌM RƯỚC, PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐỔI ĐƯỢC CÙNG CHĂNG?” Chính Ngọc Hân Công Chúa, vợ Vua Quang Trung, đã cho chúng ta biết là ngoài chuyện cầu khấn các đấng Thần Linh ở các Am Miếu linh thiêng để cầu nguyện cho Nhà Vua, Bà cũng đã phải bôn ba mời Thầy tìm thuốc khắp nơi để chữa cho Vua trong ngay sau cơn. | Nguyên Nhân Cái Chết Của Vua Quang Trung Phần 3 VI ĐIỀU TRỊ TREATMENT PLAN Trong bài AI TƯ VÃN Ngọc Hân Công Chúa đã viết Xiết bao kinh sợ lo phiền MIẾU THẦN ĐÃ ĐẢO THUỐC TIÊN LẠI CẦU. KHẮP MỌI CHỐN ĐÂU ĐÂU TÌM RƯỚC PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐỔI ĐƯỢC CÙNG CHĂNG Chính Ngọc Hân Công Chúa vợ Vua Quang Trung đã cho chúng ta biết là ngoài chuyện cầu khấn các đấng Thần Linh ở các Am Miếu linh thiêng để cầu nguyện cho Nhà Vua Bà cũng đã phải bôn ba mời Thầy tìm thuốc khắp nơi để chữa cho Vua trong ngay sau cơn bạo bệnh hòng mong bệnh tình Nhà Vua thay đôi trở lại lành mạnh như cũ. Trong vấn đề chữa trị cho Nhà Vua chúng tôi nghĩ là chứng bại liệt nửa thân khó lòng chữa chạy bất cứ thầy thuốc nào Đông hay Tây cũng đều biết thế. Nếu có thể dùng thuốc để chữa chạy cho Nhà Vua là chữa chạy các chứng như Ói Mửa Chóng Mặt Đau Đầu và Chứng động Kinh Co Giật chẳng hạn. Ngay chuyện đút cho Vua ăn chắc các gia nhân lúc đó cũng đã phải rất cẩn thận phải đút chậm chậm từ từ để khỏi gây ra Chứng Sặc . Sặc là một phản xạ tự nhiên của con người để tống bỏ ra ngoài các thức ăn đi lạc vào cuống phổi không cho đồ ăn có thể vào phổi và gây ra Viêm Phổi Hít Aspiration Pneumonia . Ngay trong Y khoa ngày nay khi nuôi bệnh và cho bệnh nhân ăn sau khi bị Xuất Huyết Não Dưới Màng Nhện cũng phải đút đồ ăn cho bệnh nhân một cách từ từ vì sợ bệnh nhân bị Viêm phổi Hít . Viêm phổi Hít khi đã để xẩy ra sẽ là một vấn đề trầm trọng cho dù có áp dụng các phương tiện tân tiến của thời nay như làm Nội Soi Khí Quản để hút đồ ăn đi lạc vào xịt nước rửa khí quản để làm vệ sinh khí quản Bronchial Toilette cũng như dùng những Kháng Sinh đúng và mạnh để chận đứng nạn Nhiễm Trùng đáng sợ ở trên cơ thể những con người đang kiệt quệ sức khoẻ với hệ thống miễn dịch yếu kém. VII TIÊN LƯỢNG BỆNH TRẠNG PROGNOSIS Đại Nam Thực Lục Chính Biên và Đại Nam Chính Biên Liệt truyện còn cho ta biết là sau khi bị bạo bệnh Nhà Vua đã TRỐI TRĂN dặn dò Thái tử Quang Toản về đường hướng phải làm trong tương lai. Vua cũng cho vời Trung Thư Trần