TAILIEUCHUNG - eAG là gì?

Hội bệnh tiểu đường Hoa-kỳ khuyến khích những người hành nghề y tế, phòng xét nghiệm và nhà sản xuất dụng cụ nên dùng từ eAG (estimated Average Glucose) tạm dịch là mức ước đoán glucose trung bình . Ý tưởng là làm cho kết quả có ý nghĩa hơn cho bệnh nhân. Mức glucose trung bình (Average glucose) bệnh nhân dễ hiểu hơn, tính bằng mg/dL cùng hệ thống đơn vị như nhiều xét nghiệm khác tại Hoa-kỳ. Một số bác sĩ đã thực hiện điều này, nhưng vẫn có câu hỏi về cách thức chính xác nhất. | eAG là gì Hội bệnh tiểu đường Hoa-kỳ khuyến khích những người hành nghề y tế phòng xét nghiệm và nhà sản xuất dụng cụ nên dùng từ eAG estimated Average Glucose tạm dịch là mức ước đoán glucose trung bình . Ý tưởng là làm cho kết quả có ý nghĩa hơn cho bệnh nhân. Mức glucose trung bình Average glucose bệnh nhân dễ hiểu hơn tính bằng mg dL cùng hệ thống đơn vị như nhiều xét nghiệm khác tại Hoa-kỳ. Một số bác sĩ đã thực hiện điều này nhưng vẫn có câu hỏi về cách thức chính xác nhất để đổi A1c thành eAG. Phương pháp cũ dùng A1c 6 135 mg dL rồi điều chỉnh lên xuống 35 mg dL cho mỗi thay đổi 1 của A1c. Bây giờ chúng ta có công thức chính xác để tính eAG x A1c - Muốn tính phỏng chừng dùng bảng dưới đây A1c 5 6 7 8 9 10 11 12 eAG mg dL 97 126 154 183 212 240 269 298 Phòng xét nghiệm nên báo cáo cả A1c và eAG. Giải thích cho bệnh nhân nếu chỉ thử glucose một lần thì xem như đó là mức glucose ở thời điểm đó và mức glucose biến đổi tùy thuộc thức ăn tập thể dục căng thẳng . Điều đó có nghĩa bây giờ chúng ta có thể bảo bệnh nhân dùng mục tiêu mức glucose trung bình ước lượng thấp hơn 154 mg dL thay vì A1c 7