TAILIEUCHUNG - Đề và đáp án thi thử đại học môn Toán 2010_Đề số 4

Tham khảo tài liệu đề và đáp án thi thử đại học môn toán 2010_đề số 4 , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỰ ÔN SỐ 04 Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. ( điểm) Một lớp học có 20 học sinh, trong đó có: 4 Giỏi, 5 khá , 7 trung bình và 4 yếu. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 3 người. Tìm xác suất để: a) Cả 3 đều học yếu. b) Có đúng 1 học sinh giỏi. c) Được 3 người học lực khác nhau. Câu 2. ( điểm) Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển: Câu 3. ( điểm) Gọi z1; z2 là 2 nghiệm của phương trình: z2+4z+20=0 Tính giá trị của biểu thức: Câu 4. ( điểm) Một hội đồng chấm thi gồm 5 người được rút thăng trong danh sách gồm 7 cô giáo và 10 thầy giáo. Gọi B là biến cố hội đồng gồm nhiều cô giáo hơn thầy giáo. Tìm xác suất của biến cố B Câu 5. ( điểm)Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển: Biết n thõa mãn: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỰ ÔN SỐ 04 Câu 1. ( điểm) Một lớp học có 20 học sinh, trong đó có: 4 Giỏi, 5 khá , 7 trung bình và 4 yếu. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 3 người. Tìm xác suất để: d) Cả 3 đều học yếu. e) Có đúng 1 học sinh giỏi. f) Được 3 người học lực khác nhau. Giải: Số trường hợp có thể xảy ra khi chọn ngẫu nhiên là: a) Do cả 3 học sinh đều yếu nên số trường hợp thuận lợi cho biến cố: A: “ Chọn được 3 HS yếu” là: b) Do chỉ cần chọn ra 1 HS Giỏi từ 4 HS Giỏi còn 2 HS còn lại được chọn từ 16 HS khác loại nên số trường hợp thuận lợi cho biến cố: B: “ Có đúng 1 HS giỏi” là: c) Do cả 3 người có học lực khác nhau nên có 4 trường hợp xảy ra sau: Câu 2. ( điểm) Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển: Giải: Điều kiện: Câu 3. ( điểm) Gọi z1; z2 là 2 nghiệm của phương trình: z2+4z+20=0 Tính giá trị của biểu thức: Giải: Câu 4. ( điểm) Một hội đồng chấm thi gồm 5 người được rút thăng trong danh sách gồm 7 cô giáo và 10 thầy giáo. Gọi B là biến cố hội đồng gồm nhiều cô giáo hơn thầy giáo. Tìm xác suất của biến cố B. Giải: Gọi A là biến cố hội đồng gồm toàn cô giáo, C là biến cố hội đồng gồm 4 cô giáo và 1 thầy giáo, D là biến cố hội đồng gồm 3 cô giáo và 2 thầy giáo. Câu 5. ( điểm) Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển: Biết n thõa mãn: Giải: Số hạng không chứa x tương ứng với: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010