TAILIEUCHUNG - Bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2016-2017 môn Toán lớp 4

Bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2016-2017 môn Toán lớp 4 gồm 8 câu hỏi phục vụ cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Toán lớp 4, luyện kiểm tra học kỳ 1 và giúp các thầy cô giáo trau dồi kinh nghiệm ôn tập cho kỳ thi này. | Trường: Tiểu học Võ Miếu 1 Họ và tên: . Lớp: 4B BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn: Toán, Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm Bằng số: . Bằng chữ: . Lời nhận xét của giáo viên . 1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng: Câu 1: (1 điểm) Số 7635672 được đọc là: a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai. b. Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai c. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai. Câu 2: (1 điểm) . Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi chữ số của số đó đều giống nhau? b. 8 c. 9 Câu 3: (1 điểm) . 1 tấn = kg a. 100 b. 1000 c. 10000 Câu 4: (1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 101113 > 1011 3 a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 2. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 5: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính: a. 9876402 + 1285694 b. 649072 – 178526 c. 1334 x 376 d. 5967 : 17 Câu 6: (1 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là các hình vuông có cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm: a)Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng b)Diện tích hình chữ nhật AMND Câu 7: (2 điểm) Một ô tô 2 giờ đầu chạy được 80 km, 3 giờ sau chạy được 90 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu km? Câu 8: (1 điểm) Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là 96m. Tính diện tích mảnh vườn hình chũ nhật đó. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 26 m?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.