TAILIEUCHUNG - Tác động của biến đổi khí hậu đến đầm phá Tam Giang - những thách thức đối với cộng đồng vạn đò định cư

Bài viết trình bày về tình trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang gây ra nhiều áp lực, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 2 (2014) TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐẦM PHÁ TAM GIANG NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VẠN ĐÒ ĐỊNH CƯ Phạm Văn Thiện Trung tâm KHXH & NV, Trường Đại học Khoa học Huế Email: thienjob@ TÓM TẮT Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang gây ra nhiều áp lực, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù đã được lên bờ sau những đợt thiên tai nặng nề, cộng đồng vạn đò định cư vẫn đang đối mặt với những thách thức như sạt lở, xâm thực, nước biển dâng, thiếu đất ở dự phòng, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đầm phá. Thực tế này đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như thất nghiệp, di cư lao động, tái xuống đò, tái mù chữ, gây ra những ất cập cho quản lý, phổ biến thực thi chính sách, nhất là về xóa đói giảm nghèo. Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của BĐKH đối với đầm phá, những cộng đồng vạn đò nghèo định cư có sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên dễ bị ảnh hưởng và tổn thương nhất. Từ khóa: Áp lực, biến đổi khí hậu, dễ bị tổn thương, sinh kế, vạn đò định cư. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC, 2007) và Ngân hàng Thế giới (WB, 2007), Việt Nam là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do nước biển dâng cao và sự gia tăng về cường độ cũng như tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nếu nước biển dâng 1m, nhiều khả năng 5% diện tích sẽ bị ngập và 11% dân số sẽ phải di dời lên vùng cao hơn. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của BĐKH, nhóm dân cư sống phụ thuộc vào nông nghiệp, dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là vùng ven biển và đầm phá. Thừa Thiên Huế là tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, có diện tích và dân số người (Dân số-lao động, 2013). Trong những năm gần đây, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu nhiều thiên tai với các hiện tượng như bão và lũ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.