TAILIEUCHUNG - Bài tiểu luận Lịch sử xuất bản - Phát hành Việt Nam

Bài tiểu luận: Lịch sử xuất bản - Phát hành Việt Nam trình bày: Sự ra đời và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách Phương Nam và đóng góp của PNB đối với lịch sử xuất bản – phát hành sách Việt Nam và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân; Phân tích chiến lược công ty Phương Nam Book đối với tình hình hiện nay,. . | Bài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Xuất Bản – Phát Hành Việt Nam : Hoàng Hồng Hạnh Họ và tên : Lê Thị Trúc. Lê Nguyễn Phương Linh. Lớp : Đh Kinh doanh xuất bản phẩm 9. 1 Câu hỏi đề tài : Giới thiệu sự ra đời và phát triển của một công ty phát hành sách để làm rõ sự đóng góp của công ty đối với lịch sử ngành xuất bản - phát hành sách Việt Nam và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân ? Phân tích chiến lược cạnh tranh của công ty phát hành sách trong tình hình hiện nay ? 2 Chương I - Sự ra đời và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách Phương Nam và đóng góp của PNB đối với lịch sử xuất bản – phát hành sách Việt Nam và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân : 1 – Sự ra đời và phát triển của Phương Nam Book: Tên chính thức: Công ty TNHH Một Thành Viên Sách Phương Nam. Tên giao dịch: Phuong Nam Book Tên tắt: PNB. Ngày thành lập: 8/1/2008. 3 Sách do Phương Nam Book xuất bản có in logo của công ty ở bìa trước, gáy, bìa sau của sách. Sách do Phương Nam Book thầu độc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.