TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần sữa TH

Mục đích của đề tài là phân tích thực trạng công tác kế hoạch hóa sản xuất để xây dựng một số giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hóa sản xuất, nâng cao chất lượng kế hoạch sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống sản xuất tại công ty cổ phần TH. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------------------------------------------- THÁI NGÔ HIẾU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN SỮA TH Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC HÀ NỘI – 2013 Luận văn thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Tác giả của đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần sữa TH” xin cam đoan đây là công trình do tác giả nghiên cứu các tài liệu, thu thập các thông tin của môi trường vĩ mô, môi trường ngành và phân tích, nghiên cứu thực trạng công tác kế hoạch hóa sản xuất tại Công Ty Cổ Phẩn Sữa TH, nhìn ra điểm mạnh điểm yếu trong công tác lập kế hoạch để xây dựng một số giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hóa sản xuất cho Công Ty Cổ Phẩn Sữa TH với mong muốn nâng cao chất lượng kế hoạch sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống sản xuất tại Công Ty Cổ Phẩn Sữa TH. Đề tài này hoàn toàn không sao chép của bất kỳ ai. Thái Ngô Hiếu – Lớp QTKD3 – 2011B Luận văn thạc sĩ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG 3 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4 LỜI NÓI ĐẦU .5 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP .8 . Tổng quan về kế hoạch. .8 . Khái niệm về kế hoạch sản xuất. .8 . Vai trò công tác lập kế hoạch10 . Phân loại kế hoạch sản .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.