TAILIEUCHUNG - Ebook Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lí: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

Phần 2 ebook gồm các nội dung đề thuộc các trường: Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, trường CĐSP mẫu giáo Trung Ương, trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương, trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam,. chi tiết nội dung tài liệu. | ĐỂ SỐ 13 ĐÁP ÁN - THANG ĐIẺM TRƯỜNG CAO ĐẲNG sư PHẠM HƯNG YÊN - NĂM 2006 I. PHẦN CHƯNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1. 4 0 điểm a. Vị trí địa lí 0 5 điểm - Nằm kề với Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đông dân và vùng trọng điểm lương thực số một. Tiếp giáp với Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giàu lâm thuỷ sản Các vùng trên là nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ lớn. 0 25 điểm - Vị tú thuận lợi cho giao lưu với các vùng kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt là có mạng lưới giao thông vân tải và thông tin liên lạc hiên đại TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vân tải lớn nhất cả nước. 025 điểm b. Nguồn tài nguyên thiên nhiên 1 75 điểm - Đất đai Nhiều loại có hai loại chính Đất badan 40 diên tích đất của vùng và đất xám bạc màu trên đồng bằng phù sa cổ có giá trị trổng cây công nghiệp và trồng rừng. 0 25 điểm - Khí hậu cận xích đạo nhiệt độ cao và điều hoà quanh năm thời tiết ổn định thuận lợi cho sản xuất. 0 25 điểm - Có nguồn nưóc dổi dào của hê thống sông Đồng Nai và sông Vàm cỏ Đông kết hợp nguồn nước hồ nước ngầm đủ cho nhu cầu của vùng. 025 điểm - Sinh vật Tài nguyên rừng không nhiều nhưng là nguồn cung cấp gỗ củi cho TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp giấy và bảo vệ môi trường. 0 25 điểm Sinh vật biển phong phú gần các ngư trường lớn Ninh Thuận - Bình Thuận Bà Rịa - Vũng Tàu Minh Hải - Kiên Giang khai thác và nuôi trồng thuỷ hải sản. . 0 25 điểm - Sông ngòi Hệ thống sông Đồng Nai có trữ năng thuỷ điện lớn trên 5 triệu KW sau hê thống sông Hồng Phát triển công nghiệp đ ỉện. 025 điểm 132 - Khoáng sản Vùng có dầu khí ở thềm lục địa phát triển ngành công nghiệp dầu khí năng lượng cao lanh ở Đồng Nai để phát triển gốm sứ và vật liệu xây dựng. 0 25 điểm c. Kinh tế- xã hội 1 75 điểm Nguồn nhân lực dồi dào năm 2004 có 6 5 triệu lao động - Lao động có chất lượng cao năm 2003 số lao động kĩ thuật chiếm gần 35 số lao dộng của vùng . 0 25 điểm - Vùng có sức hút mạnh mẽ lao động kĩ thuật từ khắp các vùng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.