TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng cho vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thái Nguyên

Đề tài nghiên cứu Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại BIDV Thái Nguyên để thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động cho vay và tìm ra nguyên nhân tại BIDV Thái Nguyên; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại BIDV Thái Nguyên phù hợp với thực trạng hoạt động cho vay và điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ––––––––––––––––– LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TIÊN PHONG HÀ NỘI - NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nguyên bản của luận văn. Tác giả LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay của Ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Thái Nguyên”. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể lãnh đạo, các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Thái Nguyên, tập thể Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học, Khoa Kinh tế và Quản lý, giảng viên, các cán bộ các phòng, ban chức năng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn TS Nguyễn Tiên Phong, người Thầy đã chỉ bảo, hưỡng dẫn và giúp đỡ tôi tận tình trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau Đại học, Ngân hàng đầu tư và phát triển – chi nhánh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp của tôi đang công tác tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tác giả luận văn Lê Thị Hương Trà ii MỤC LỤC Lời cam đoani Lời cảm ơn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.