TAILIEUCHUNG - Giáo trình hóa học đất - Chương 11

Vòng tuần hoàn của proton Đất được gọi là chua nếu giá trị pH của pha dung dịch lỏng 1 mmol m-3. Đất nhiệt đới ẩm là ví dụ điển hình nhất về đất chua, cũng như đất rừng ở vùng ôn đới. Các hiện tượng kết hợp để tạo ra một nồng độ proton trong dung dịch đất và làm cho nó bị chua rất phức tạp và có tương quan với nhau. | Chương 11 ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT Vòng tuần hoàn của proton Đất được gọi là chua nếu giá trị pH của pha dung dịch lỏng 7 0. Điều kiện này gặp ở rất nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là đất được hình thành dưới điều kiện rửa trôi mạnh bởi nước ngọt luôn chứa proton tự do với nồng độ 1 mmol m-3. Đất nhiệt đới ẩm là ví dụ điển hình nhất về đất chua cũng như đất rừng ở vùng ôn đới. Các hiện tượng kết hợp để tạo ra một nồng độ proton trong dung dịch đất và làm cho nó bị chua rất phức tạp và có tương quan với nhau. Điều này được thể hiện dưới dạng biểu đồ trong hình . Trong đó các quá trình di chuyển trong phạm vi ngoài đồng có liên quan là mưa tuyết sương mù. wetfall dạng các hạt vô cơ và hữu cơ thể rắn lắng đọng tự nhiên hay nhân tạo dryfall và sự di chuyển ngang của dung dịch đất dưới lớp đất mặt ở vùng đồi dốc interflow . Dryfall Wetfall CO2 khí Chất hữu cơ H nước dung dịch đất Hydroxy polyme Hấp thụ sinh học và giải phóng Các quá trình Interflow Phong hoá khoáng vật Hình Các yếu tố vật lý hoá học và sinh học ảnh hưởng tới giá trị pH của dung dịch đất Mỗi quá trình tự nhiên này có thể mang proton và các chất tan khác vào dung dịch đất xung quanh từ nguồn bên ngoài. Sự tồn tại của chúng và sự tồn tại của các quá trình xuất proton tương ứng ví dụ sự bay hơi xói mòn do gió nhấn mạnh rằng dung dịch đất là hệ thống nước tự nhiên mở vì thế với đầu vào là con người và tự nhiên và đầu ra có thể trội hơn nguyên nhân nội tại của thành phần hoá học của nó. Các chất thải công nghiệp ví dụ các khí oxit lưu huỳnh và nitơ tạo nên mưa axit các phân chứa đạm tạo điều kiện làm cho đất chua là các ví dụ phổ biến về đầu vào do con người. Các quá trình hoá học quan trọng có ảnh hưởng đến pH của dung dịch đất là sự phân ly của axit carbonic H2CO3 các phản ứng axit-bazơ của mùn đất và các polyme hydroxy nhôm và các phản ứng phong hoá khoáng vật. Sự hình thành axit cacbonic và phản ứng phân ly của nó trong dung dịch đất được thảo luận ở phần và . Quan hệ toán học cơ bản về pH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN