TAILIEUCHUNG - Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh CĐ 2009 môn Sử khối C

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức bdg kỳ thi tuyển sinh cđ 2009 môn sử khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn LỊCH SỬ Khối C ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Trình bày nội dung ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam ngày 6-1-1930. Câu II 2 0 điểm Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Câu III 3 0 điểm Vì sao ngày 27-1-1973 Hoa Kì và các nước phải tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu câu hoặc Câu . Theo chương trình Chuẩn 3 0 điểm Nêu hoàn cảnh ra đời quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Câu . Theo chương trình Nâng cao 3 0 điểm Trình bày những sự kiện dẫn đến sự đối đầu Đông-Tây trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. -------Het-------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . Số báo danh