TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA MỘT SỐ BỆNH CƠ HOÀNH (Kỳ 1)

Thương tổn cơ hoành: 1. Thủng cơ hoành do vết thương: a). Đại cương: + Nguyên nhân gây vết thương cơ hoành: - Các vết thương vào lồng ngực từ liên sườn IV trở xuống đều có thể gây thủng cơ hoành và tạo nên vết thương ngực-bụng. - Trong các thủ thuật ở lồng ngực hay ổ bụng có thể gây thủng hoặc rách cơ hoành do các tạng tổn thương dính quá sát vào cơ hoành. + Nếu lỗ vết thương có đường kính lớn hơn 1,5 cm thì các tạng trong ổ bụng có thể chui qua lỗ vết. | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA MỘT SỐ BỆNH CƠ HOÀNH Kỳ 1 I. Thương tổn cơ hoành 1. Thủng cơ hoành do vết thương a . Đại cương Nguyên nhân gây vết thương cơ hoành - Các vết thương vào lồng ngực từ liên sườn IV trở xuống đều có thể gây thủng cơ hoành và tạo nên vết thương ngực-bụng. - Trong các thủ thuật ở lồng ngực hay ổ bụng có thể gây thủng hoặc rách cơ hoành do các tạng tổn thương dính quá sát vào cơ hoành. Nếu lỗ vết thương có đường kính lớn hơn 1 5 cm thì các tạng trong ổ bụng có thể chui qua lỗ vết thương lên khoang màng phổi. b . Triệu chứng chẩn đoán Đau vùng mũi ức. Trong vết thương ngực-bụng gây thủng cơ hoành có thể thấy dịch tiêu hoá dịch mật mạc nối quai lỗ vết thương thành ngực. Khi các tạng trong ổ bụng chui qua lỗ thủng cơ hoành vào lồng ngực gây chèn ép các tạng trong lồng ngực có thể thấy các triệu chứng ngạt thở cấp tím tái loạn nhịp theo có thể có các triệu chứng tắc ruột do bị nghẹt các quai ruột ở lỗ thủng cơ hoành. Trong nhiều trường hợp các triệu chứng thường không rõ ràng chẩn đoán cần dựa vào phán đoán đường đi của vết thương. c . Điều trị Vấn đề cơ bản trong vết thương cơ hoành là có tổn thương cả ở ngực và ở bụng trong đó các tổn thương ở bụng thường là nguyên nhân chủ yếu gây tử đó thường chỉ định mở ổ bụng thăm dò xử lý các tổn thương trong ổ bụng đồng thời khâu đóng lại lỗ thủng cơ hoành bằng chỉ không tiêu mũi khâu rời cách nhau khoảng 1 cm. Trong mọi trường hợp mở ổ bụng thăm dò khi nghi vết thương ngực-bụng cần phải gây mê nội khí quản để tránh biến chứng phổi bị ép do không khí tràn vào màng phổi qua lỗ thủng cơ hoành khi mở bụng. 2. Vỡ cơ hoành do chấn thương a . Đại cương Vỡ cơ hoành có thể gặp trong chấn thương bụng kín thường phải là một chấn thương mạnh làm áp lực ổ bụng tăng cao đột ngột vòm hoành bị căng lên và thấy vỡ cơ hoành bên trái cơ hoành bên phải ít bị vỡ do được gan che thương ngực kín cũng có thể gây vỡ cơ hoành nhưng ít gặp hơn. Qua chỗ rách cơ hoành các tạng trong ổ bụng có thể chui

TỪ KHÓA LIÊN QUAN