TAILIEUCHUNG - Thử sức trước kỳ thi môn Toán 180'_Tống Văn Trân

Tham khảo tài liệu 'thử sức trước kỳ thi môn toán 180'_tống văn trân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn Toán 180 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I 2 điểm . 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y x4 - 4x2 3 2. Tìm m để phương trình x4 - 4x2 3 log2 m có 4 nghiệm phân biệt. Câu II 2 điểm . 1. Giải bất phương trình . 3 45 - 1 45 1 - 2x 2 0 2. Giải phương trình x2 - x 2 x -1 x - 2 Câu III 2 điểm 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y x y 2 - x2 2. Cho hình chóp có đáy là hình thoi ÄBAD a . Hai mặt bên SAB và SAD cùng vuông góc với mặt đáy hai mặt bên còn lại hợp với đáy một góc ß. Cạnh SA a. Tính diện tích xung quanh và thể tích khối chóp . Câu IV 1 điểm . Cho tam giác ABC với các cạnh là a b c. Chứng minh rằng a3 b3 c3 3abc a b2 c2 b c2 a2 c a2 b2 PHẦN Tự CHON Mỗi thí sinh chỉ chọn câu Va hoặc Vb Câu Va 3 điểm . Chương trình cơ bản 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A x 2y - 3 0 và hai điểm A 1 0 B 3 -4 . Hãy tìm trên đường thẳng A một điểm M sao cho MA 3MB nhỏ nhất. x t 2. x 1 -1 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1 1 y 2t vàd2 1 y 1 3t. z 2 1 z 1 -1 Lập phương trình đường thẳng đi qua M 1 0 1 và cắt cả hai đường thẳng d1 và d2. Tìm số phức z thỏa mãn z2 2 z 0 3. Câu Vb. 3 điểm . Chương trình nâng cao 1. Trong mặt phẳng tọa độ cho hai đường tròn C1 x2 y2 13 và C2 x - 6 2 y2 25 cắt nhau tại A 2 3 . Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt C1 C2 theo hai dây cung có độ dài bằng nhau. x 1 -t 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1 1 y 2t và d2 z -2 1 x t y 1 3t. z 1 -1 Lập phương trình mặt câu có đường kính là đoạn vuông góc chung của d1 và d2. 3. Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện z 1 2zj 1 tìm số phức z có modun nhỏ nhất. .Hết. Gửi http ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Câu ý Nội dung 1 I TXĐ D R Giới hạn lim y x w Sự biến thiên y 4x3 - 8x y 0 o x 0 x 42 Đi 2 1 02 2 Hàm số đồng biến trên các khoảng - 2 0 V- và nghịch biến trên các khoảng - -42 0 2 Hàm số đạt cực đại tại x 0 yCD 3. Hàm số đạt cực tiểu tại x 42 .