TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA HẸP VAN HAI LÁ (Kỳ 3)

Sinh lý bệnh: lực nhĩ trái cao: Mức độ cao của áp lực trong nhĩ trái phụ thuộc vào mức độ hẹp của van hai lá,cung lượng tim và nhịp áp nhĩ trái dẫn tới cao áp tĩnh mạch và mao mạch phổi,ứ máu phổi và giảm khả năng đàn hồi của phổi,kết quả dẫn tới giảm khả năng trao đổi khí trong phổi. Khi lỗ van hai lá hẹp lại chỉ còn dưới 1/2 diện tích bình thường thì tuy người bệnh có thể chưa có biểu hiện lâm sàng rõ rệt nhưng máu chỉ có thể chảy. | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA HẸP VAN HAI LÁ Kỳ 3 IV. Sinh lý bệnh lực nhĩ trái cao Mức độ cao của áp lực trong nhĩ trái phụ thuộc vào mức độ hẹp của van hai lá cung lượng tim và nhịp áp nhĩ trái dẫn tới cao áp tĩnh mạch và mao mạch phổi ứ máu phổi và giảm khả năng đàn hồi của phổi kết quả dẫn tới giảm khả năng trao đổi khí trong phổi. Khi lỗ van hai lá hẹp lại chỉ còn dưới 1 2 diện tích bình thường thì tuy người bệnh có thể chưa có biểu hiện lâm sàng rõ rệt nhưng máu chỉ có thể chảy qua được lỗ van hẹp từ nhĩ xuống thất bởi một chênh áp nhĩ thất tương đối một cách khác sự duy trì của cung lượng máu khi đi qua một lỗ van hẹp được quyết định bởi sự gia tăng áp lực trong nhĩ trái khi so sánh với áp lực trong thất trái ở thì tâm số của áp lực tâm trương giữa nhĩ trái và thất trái được gọi là sự chênh áp Gradient hai lá. Khi nhịp tim tăng lên thì tâm trương bị rút ngăn lại chênh áp hai lá càng cao có khi tới 10-30 mmHg trong khi ở người bình thường chênh áp này không quá 1 mmHg . 2. Cung lượng tim giảm Do lỗ van hai lá bị hẹp nên lượng máu xuống thất trái giảm dẫn tới cung lượng tim bị giảm cả khi nghỉ ngơi lẫn khi găng khăc phục hiện tượng này cơ thể sẽ tăng cường hiệu suất sử dụng oxy máu trong tổ chức bình thường hiệu số oxy máu động mạch và tĩnh mạch là khoảng 4 thể tích trong hẹp van hai lá hiệu số này lên tới 5-9 thể tích . 3. Tăng sức cản của mạch máu phổi Mức độ cao của áp lực động mạch phổi phụ thuộc vào áp lực của mao mạch phổi nhất là vào sức cản của tiểu động mạch loạn huyết động này băt nguồn từ sự thay đổi cấu trúc của thành mạch và là một cơ chế bảo vệ cho phổi khỏi bị phù phổi cấp. Quan niệm này đã được xác minh bởi việc ít khi xảy ra phù phổi cấp trên những bệnh nhân có áp lực động mạch phổi cao đồng thời có tăng sức cản tiểu động mạch phổi do sự thay đổi cấu trúc của thành các tiểu động mạch này. Do tăng sức cản của mạch máu phổi nên chức năng phổi cũng có những thay đổi thể hiện bằng tăng thông khí phổi tăng tần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN