TAILIEUCHUNG - Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton (Bài tập và hướng dẫn giải)

Tham khảo tài liệu các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức newton (bài tập và hướng dẫn giải) , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BTVN NGÀY 02-04 Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton. Bài 1: Tìm hệ số của x3 trong khai triển: . Biết n thõa mãn: Bài 2: Cho . Tìm hệ số của số hạng chứa x7 và tổng tất cả các hệ số của các số hạng trong khai triển: Bài 3: Tìm số hạng có số mũ của x gấp 2 lần số mũ của y trong khai triển: Bài 4: Tìm hệ số của x2008 trong khai triển Newton của đa thức: Bài 5: Tìm hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển: Biết rằng n là số tự nhiên thõa mãn đẳng thức: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HDG CÁC BTVN BTVN NGÀY 02-04 Bài 1: Tìm hệ số của x3 trong khai triển: . Biết n thõa mãn: Giải: Bài 2: Cho . Tìm hệ số của số hạng chứa x7 và tổng tất cả các hệ số của các số hạng trong khai triển: Giải: Bài 3: Tìm số hạng có số mũ của x gấp 2 lần số mũ của y trong khai triển: Giải: => Số hạn cần tìm là: Bài 4: Tìm hệ số của x2008 trong khai triển Newton của đa thức: Giải: Tìm hệ số a3n-3 của x3n-3 trong khai triển đa thức: Ta có: Bài 5: Tìm hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển: Biết rằng n là số tự nhiên thõa mãn đẳng thức: Giải: BTVN NGÀY 05-04 Bài 1: Tìm n nguyên dương thõa mãn: Giải: Xét khai triển: Đạo hàm 2 vế: Bài 2: Tính tổng: Với: Giải: Bài 3: Chứng minh hệ thức: Giải: Đạo hàm 2 vế ta có: Đạo hàm lần nữa ta có: Cho x=1 ta có: Bài 4: Tính tổng: Giải: Đạo hàm 2 vế ta có: Bài 5: Tính tổng: Cách làm bài này tương tự bài trên nhưng các bạn dung phương pháp đạo hàm 2 vế. .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 Page 7 of 8 – Ngôi trường chung của học trò Việt 1