TAILIEUCHUNG - Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Ngày nay, hoạt động du lịch đang phát triển với tốc độ nhanh và trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống xã hội của các quốc gia. Ngành du lịch ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế thế giới. Hoạt động du lịch không chỉ giới hạn ở phạm vi một quốc gia mà được mở rộng ra các châu lục. Trong kinh doanh du lịch, các doanh nghiệp lữ hành đóng vai trò kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và khách du lịch. | Cũng vì thời xưa có nạn tảo hôn nên sinh ra tục phải có người nhà cô dâu đi theo về nhà chú rể gọi là phù dâu. Thông thường thì “nữ thập tam, nam thập lục”, cô dâu mới mười ba tuổi về nhà chồng chẳng biết gì nên nhiều khi phù dâu phải ở lại nhà trai năm bẩy ngày mới về. Những người phù dâu thường là cô dì thân thiết, được bố mẹ cô dâu ủy thác, có thể truyền đạt kinh nghiệm làm dâu, làm vợ cho cháu mình. Đám cước xưa phải có phù dâu và không hề có phù rể như ngày nay. Thông thường, phù dâu cũng trở về với đôi dâu rể trong lễ lại mặt. Tục lệ này được thực hiện vào ngày thứ hai hoặc thứ tư sau lễ thành hôn, hai vợ chồng mang lễ vật trở về nhà gái để đón bố mẹ vợ và vài người thân thiết sang nhà chú rể. Lúc đó mẹ cô dâu mới được sang nhà con gái. Tục lệ này mang ý nghĩa tốt đẹp, nhắc nhở con cái đạo hiếu, biết tạ ơn sinh thành. Hơn nữa, thắt chặt mối quan hệ thông gia, họ hàng ngay từ buổi ban đầu và đây là lúc hai gia đình có thể rút kinh nghiệm về việc tổ chức đám cưới và bàn bạc việc tán thành cuộc sống cho đôi trẻ trong tương lai

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN