TAILIEUCHUNG - Bệnh lao và một số vấn đề xã hội - Trịnh Minh Hoan

Tham khảo nội dung bài viết "Bệnh lao và một số vấn đề xã hội" dưới đây để nắm bắt được tình hình của bệnh lao, những vấn đề xã hội về bệnh lao, các chính sách xã hội và công tác xã hội về bệnh lao,. Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | Diễn đàn. Xã hội học số 2 - 1997 85 BỆNH LAO VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRỊNH MINH HOAN I. Tình hình bệnh lao Bệnh lao trước thấp kỷ kháng sinh ra đời được xã hội biết đến như là một trong tứ chứng nan y . Quan điểm đó hiện nay đã được cải thiện một cách căn bản trước hết là do tác động trực tiếp của các thành tựu khoa học và các quá trình phát triển xã hội. Nhưng thay đổi tư duy xã hội về bệnh này cũng được chuyển biến thông qua các hoạt động xã hội. Dưới góc độ xã hội học bệnh lao được coi là một bệnh xã hội bởi cái nhìn khách quan người ta bị lây lao là do nguồn lây trực tiếp từ người bệnh thông qua quá trình giao tiếp mặt khác bệnh xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào bệnh có ở bất cứ một vùng cư dân nào bất cứ nghề nghiệp nào và ở bất cứ lãnh thổ nào. Tính chất xã hội còn biểu hiện ở chỗ tính chất nghiêm trọng của bệnh lao. Bệnh lao diễn biến kéo dài và gây ra tử vong cho con người vào loại cao nhất. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới vào năm 2000 có khoảng 10 2 triệu người mắc lao và số người chết do bệnh lao có thể lên tới 3 5 triệu người. Tác động của bệnh ảnh hưởng tới mọi hoạt động xã hội chính trị kinh tế văn hóa và giống nòi. Từ năm 1976 Việt Nam đã có một chương trình chống lao hoàn chỉnh mà nhiệm vụ quan trọng nhất là khống chế và thanh toán bệnh lao. Chính Phủ Bộ Y tế và các Bộ có liên quan cùng các tổ chức quốc tế các tổ chức phi chính phủ đã ủng hộ giúp đỡ về mọi mặt để tạo điều kiện cho chương trình chống lao có khả năng giải quyết tình hình. Tuy nhiên những nhân tố trên cũng chưa đủ mạnh để cải thiện tình hình bệnh lao. Theo báo cáo tổng kết hoạt động chống lao giai đoạn 1991 - 1995 nguy cơ nhiễm lao của Việt Nam khá cao 1 5 . Ước tính chung hàng năm có khoảng bệnh nhân lao mới trong đó có trường hợp có nguồn lây. Trên thực tế hiện nay chương trình chông lao mới chỉ phát hiện và quản lý điều trị được khoảng 42 số bệnh nhân lao trên toàn lãnh thổ. Chúng ta biết bệnh lao khi được phát hiện ra phải điều trị một thời gian kéo dài và rất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.