TAILIEUCHUNG - Sưu tầm những bài ca dao đề tài đôi ta

Hỡi anh áo trắng quần là Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm. Ví dù áo ấy em cầm Thì em sẽ nhuộm màu thâm, màu vàng. Vạt áo em nhuộm màu vàng Vạt con em cũng nhuộm vàng cho anh. Bốn nách kết đôi trường linh Đôi tay em kết chim xinh rõ ràng. Ngày mai anh ra ngoài làng Cho lắm kẻ ngắm, cho làng xóm trông. | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ ẩ 1 4-X J A 4- V J -I A X Ca dao đê tài đôi ta 14 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ 1. Hỡi anh áo trắng quần là Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm. Ví dù áo ấy em cầm Thì em sẽ nhuộm màu thâm màu vàng. Vạt áo em nhuộm màu vàng Vạt con em cũng nhuộm vàng cho anh. Bốn nách kết đôi trường linh Đôi tay em kết chim xinh rõ ràng. Ngày mai anh ra ngoài làng Cho lắm kẻ ngắm cho làng xóm trông. 2. Lăng xăng bướm lượn vườn hoa Đôi ta mới gặp mẹ già chưa hay. 3. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh Bánh bò nào trắng bằng bánh bò bông Đôi ta đạo nghĩa vợ chồng Nằm đêm nghĩ lại nước mắt hồng nhỏ sa 4. Láng giềng đã tỏ đèn đâu Chờ em ăn dập miếng trầu em sang Đôi ta cùng ở một làng Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh Em nghe họ nói mong manh Dường như họ biết chúng mình với nhau 5. Lo chi cho lắm rối rắm lòng buồn Đó thạo nghề buôn đây thông việc bán Đôi ta mai rang mở một mối hàng Phước nhà đặng chút giàu sang Đặng sắm cho em vài cặp hột một lượng vàng Đó là báu quí cho nàng tốt xinh. 6. Mầu đơn nở cạnh bờ ao Đôi ta trinh tiết đợi nhau suốt đời 7. Mầu đơn nở cạnh nhà thờ Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau. 8. Mười giờ xe lửa lại Trung Lương Đôi ta bước xuống cội dương khóc ròng. 9. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành Đôi ta chồng vợ ai dỗ dành đừng xiêu 10. Mưa sa nhỏ giọt đọt gừng Đôi ta còn nhỏ xin đừng nhớ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.