TAILIEUCHUNG - THỦY KHÍ

Bơm được sử dụng để vận chuyển chất lỏng từ địa điểm này tới địa điểm khác. Tùy theo đặc điểm cấu tạo bơm được phân loại thành: Bơm thể tích chất lỏng được hút và đẩy do một số bộ phận chuyển động tịnh tiến hoặc quay tròn làm thể tích trong bơm thay đổi | THỦY KHÍ Hoàng Văn Hà Các công thức cơ bản Khối lượng riêng Trọng lượng riêng m V Kg m3 G N m3 Khối lượng riêng chất khí p T V RT I Hỗn hợp chất lỏng Pdd P1X1 P2X2 Pnxn Kg m3 P1 p2 .- khối lượng riêng của từng cấu tử x1 thành phần thể tích Tính nén và sự dãn nở do nhiệt độ và áp suất của lưu chất 12 14 2012

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.